Deutsch Pусский العربية فارسی English

İşletme ve Ekonomi Fakültesi

İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İEF), 1986 yılında İşletme ve Ekonomi alanlarındaki iki lisans program ile öğrenci alımına başladı. O tarihte 40 olan öğrenci sayımız 2,500’ün üzerine çıkmıştır. Bugün Fakültemiz ve Fakültemize bağlı İşletme ve Finans Yüksekokulu tarafından 16 Lisans, 6 Yüksek Lisans ve 4 Doktora programı öğrenime sunulmaktadır. Öğrencilerimizin %10’u Kuzey Kıbrıs’tan, %45’i Orta Doğu, Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve diğer %45’i ise Türkiye'den gelmektedir. 40’ın üzerinde tam zamanlı ve 30’dan fazla yarı zamanlı fakülte üyesi ve 35 araştırma görevlisi istihdam etmekteyiz.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde misyonumuzun eğitim odaklı yönünün bilinci içerisinde tüm programlarımıza yenilik ve mükemmellik getirmek için uğraş vermekteyiz. Öğretim etkinliğine büyük önem veriyoruz ve bu doğrultuda projeler, vaka çalışmaları, egzersizler, grup çalışmaları ve sınıf içi tartışmalar gibi interaktif öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik ediyoruz. Öğrenciler aktif öğrenenler haline gelmelidir felsefesini destekliyor, sadece pasif dinleyenler değil, interaktif yöntemlerle derslere katılan olmalarını sağlıyoruz. Bu nedenle büyük dersliklerin kullanımından kaçınarak, öğrencilerimizi azami 40 öğrencinin ders aldığı sınıflara yerleştirmeye özen gösteriyoruz. Tüm akademik birimlerimiz, öğrencilerimizin ilave açıklama gereği hissettikleri herhangi bir konuda doğrudan ziyarete ve yardımlarına her zaman hazırdır. Programlarına özel öğrenme çıktılarına ilaveten, tüm öğrencilerimizin mezun olduklarında iletişim becerilerine, analitik ve problem çözücü kabiliyetlere, etik konularda farkındalığa, bilgi teknolojisi uygulamaları hakkında tecrübeye ve küresel sorunları anlama kapasitesine sahip olmalarını bekliyoruz.

Yönetim

Dekan:
Prof. Dr. ERALP BEKTAŞ

Dekan Yardımcıları:
Doç. Dr. DENİZ İŞÇİOĞLU

Rakamlarla Fakültemiz

Açılış Yılı 1986
Bölüm Sayısı 4
Öğrenci Sayısı 1873
Mezun Sayısı 6910
Akademik Personel Sayısı
Tam Zamanlı 54
Yarı Zamanlı 33
Program Sayısı
Lisans 7
Yüksek Lisans 17
Doktora 4

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde dört bölüm bulunmaktadır: İşletme Bölümü; geleceğin yöneticilerine analitik beceri kazandırmanın yanında üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, bilgi yönetimi ve stratejik planlama gibi alanları da kapsayan geniş bir yelpazedeki bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü; öğrencilerinin siyasi karmaşıklığı artmakta olan dinamik bir dünyayı anlamaya ve çözümlemeye katkıda bulunmalarına hazırlar. Ekonomi Bölümü; mezunlarının iktisadi ilkeler hakkında sağlam temellere sahip olmasını, hızla küreselleşen bir dünya ekonomisinde analitik becerilerle donanmış olmalarını, ve ekip çalışması yapma kapasitelerinin geliştirilmiş olmasını hedeflemektedir; Bankacılık ve Finans Bölümü, öğrencilerine geniş bir sosyal bilimler ders müfredatı ile desteklenen profesyonel bilgi ve kabiliyetleri geliştirmeye odaklı programlar sunmaktadır.

Fakültemiz, Kuzey Kıbrıs'ın sosyal bilimler alanında önde gelen akademik merkezidir. Öğrenci dostu bir ortamı sürdürürken, gerçekleştirdiğimiz yüksek akademik standartlardan dolayı da gurur duymaktayız. Öğretim üyelerimiz de önde gelen üniversitelerden alınan doktora derecesi ile nitelikli akademik ehliyete sahiptirler. Araştırmaları ve üst düzey bilimsel dergilerde yaptıkları yayınları ile eğitim verdikleri alanlarda güncel kalmaktadırlar. Medya, özel ve kamu kuruluşları tarafından otorite sayılmakta, düzenli olarak alanlarındaki bilgi ve görüşlerine başvurulmaktadır. Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer paydaşlar ile çeşitli ortak projeleri de birlikte yürütmekteyiz.

Teori ve pratiğin birlikte entegre edildiği yüksek kalitede eğitim verme taahhütümüz, öğrencilerimize kariyerlerindeki başarı için ihtiyaç duyacakları uygulanabilir bilgi ve becerileri sağlamakta. Uluslararası akademik kadromuz, çok kültürlü öğrenci kitlemiz, ulusal ve uluslararası iş çevreleri ile olan kuvvetli bağlantılarımız ve uluslararası ortaklar ile kurulmuş olan akademik ilişkilerimiz, küresel bir ekonominin ihtiyaç duyduğu uygun bir öğrenme ortamı sağlar. Küresel alana odaklanmamız ulusal ve uluslararası iş piyasalarında istihdam edilebilirliliğe katkıda bulunmaktadır. Mezunlarımız, hem özel hem de kamu sektörlerinde istihdam edilmekte, bazıları ise ileri akademik çalışmalara devam etmektedir.

Fakültemiz, AACSB International, ECPR: European Consortium for Political Research, ve NIBS: Network of International Business Schools üyesidir.

Akreditasyonlar

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi FIBAA akreditasyonuna sahiptir.
http://www.fibaa.org

Uluslararası Üyelikler

AACSB: The Association to Advance Collegiate Schools of Business
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi AACSB üyesidir.
http://www.aacsb.edu

ECPR: European Consortium for Political Research
DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü ECPR üyesidir.
http://www.ecpr.eu

NIBS: Network of International Business Schools
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi NIBS üyesidir.
http://www.nibsweb.org

Programlar

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1281
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: http://fbe.emu.edu.tr/

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Prof. Dr. AHMET SÖZEN Öğretim Üyesi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2730 ahmet.sozen@emu.edu.tr
Prof. Dr. CAHİT ADAOĞLU Öğretim Üyesi BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 2116 cahit.adaoglu@emu.edu.tr
Prof. Dr. CEM TANOVA Rektör Yardımcısı İŞLETME BÖLÜMÜ 1403
3201
cem.tanova@emu.edu.tr
Prof. Dr. CEM EŞREF PAYASLIOĞLU Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ 2734 cem.payasli@emu.edu.tr
Prof. Dr. ERALP BEKTAŞ Dekan BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 1281 eralp.bektas@emu.edu.tr
Prof. Dr. EROL KAYMAK Bölüm Başkanı SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 1400 erol.kaymak@emu.edu.tr
Prof. Dr. FATMA GÜLGÜN GÜVEN LİSANİLER Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ 1289 fatma.guven@emu.edu.tr
Prof. Dr. GLEN PAUL JENKINS Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ 2114 glenn.jenkins@emu.edu.tr
Prof. Dr. HATİCE JENKINS Rektorluk Danısmanı BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 2394 hatice.jenkins@emu.edu.tr
Prof. Dr. KUDRET ÖZERSAY Öğretim Üyesi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2054 kudret.ozersay@emu.edu.tr
Prof. Dr. MEHMET BALCILAR Bölüm Başkanı EKONOMİ BÖLÜMÜ 1291
mehmet.balcilar@emu.edu.tr
Prof. Dr. MUSTAFA BESİM Öğretim Üyesi BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 2608 mustafa.besim@emu.edu.tr
Prof. Dr. MUSTAFA TÜMER Öğretim Üyesi İŞLETME BÖLÜMÜ 1293 mustafa.tumer@emu.edu.tr
Prof. Dr. MUSTAFA İSMİHAN Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ mustafa.ismihan@emu.edu.tr
Prof. Dr. SALİH KATIRCIOĞLU Öğretim Üyesi BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 2008 salihk@emu.edu.tr
Prof. Dr. SAMİ FETHİ Malı Isler Rektörlük Danısmanı İŞLETME BÖLÜMÜ 2747 sami.fethi@emu.edu.tr
Prof. Dr. SELDJAN TİMUR Uluslararası Işler Ve Tanıtım Koordinatörü İŞLETME BÖLÜMÜ 2938
2434
selcan.timur@emu.edu.tr
Prof. Dr. SERHAN ÇİFTÇİOĞLU Öğretim Üyesi İŞLETME BÖLÜMÜ 1409 serhan.ciftcioglu@emu.edu.tr
Prof. Dr. SEVİN UĞURAL Rektör Yardımcısı EKONOMİ BÖLÜMÜ 1547 sevin.ugural@emu.edu.tr
Prof. Dr. VEDAT YORUCU Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ 2431 vedat.yorucu@emu.edu.tr
Prof. Dr. YÜCEL VURAL Öğretim Üyesi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2126 yucel.vural@emu.edu.tr
Doç. Dr. AHMET TARIK TİMUR Öğretim Üyesi İŞLETME BÖLÜMÜ 1408 tarik.timur@emu.edu.tr
Doç. Dr. BİLGE ÖNEY Öğretim Üyesi BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 2117 bilge.oney@emu.edu.tr
Doç. Dr. ÇAĞAY COŞKUNER Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ 1321 cagay.coskuner@emu.edu.tr
Doç. Dr. DENİZ İŞÇİOĞLU Dekan Yardımcısı İŞLETME BÖLÜMÜ 1349 deniz.iscioglu@emu.edu.tr
Doç. Dr. GÜLCAY TUNA PAYASLIOĞLU Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ 2115 gulcay.tuna@emu.edu.tr
Doç. Dr. HALDUN ÇANCI Öğretim Üyesi İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ 2051 haldun.canci@emu.edu.tr
Doç. Dr. HASAN GÜNGÖR Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ 2731 hasan.gungor@emu.edu.tr
Doç. Dr. İLHAN DALCI Bölüm Başkan Yardımcısı İŞLETME BÖLÜMÜ 1472 ilhan.dalci@emu.edu.tr
Doç. Dr. KORHAN GÖKMENOĞLU KARAKAYA Bölüm Başkan Yardımcısı BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 1294 korhan.gokmenoglu@emu.edu.tr
Doç. Dr. MELEK ŞULE AKER Bölüm Başkanı İŞLETME BÖLÜMÜ 1260 sule.aker@emu.edu.tr
Doç. Dr. NESRİN ÖZATAÇ Bölüm Başkanı BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 2120 nesrin.ozatac@emu.edu.tr
Doç. Dr. TURHAN ÇETİN KAYMAK Öğretim Üyesi İŞLETME BÖLÜMÜ 2745 turhan.kaymak@emu.edu.tr
Doç. Dr. WOJCIECH FORYSINSKI Öğretim Üyesi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2063 wojciech.forysinski@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. BERNA NUMAN Akademik Işler Koordinatörü SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ berna.numan@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. DOĞAN ÜNLÜCAN Bölüm Başkan Yardımcısı İŞLETME BÖLÜMÜ 1407 dogan.unlucan@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. EMRAH ÖNEY Öğretim Üyesi İŞLETME BÖLÜMÜ emrah.oney@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. GÖKHAN ADALIER Öğretim Üyesi İŞLETME BÖLÜMÜ 3134 gokhan.adalier@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. GÜNAY AYLİN GÜRZEL AKA Öğretim Üyesi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 1373 gunay.gurzel@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HASAN ÖZYAPICI Muhasebe Ve Satınalma Işler Koordınatörü İŞLETME BÖLÜMÜ 1474-1334 hasan.ozyapici@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HASAN ULAŞ ALTIOK Öğretim Üyesi BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 2800 hasan.altiok@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. JOHN ALBERT TURNER Öğretim Üyesi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 3139 john.turner@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. KAMİL SERTOĞLU Bölüm Başkan Yardımcısı EKONOMİ BÖLÜMÜ 1411 kamil.sertoglu@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. KEMAL BAĞZIBAĞLI Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ 1275 kemal.bagzibagli@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MEHMET İSLAMOĞLU Öğretim Üyesi İŞLETME BÖLÜMÜ 1405 mehmet.islamoglu@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MEHMET SEYMEN ATASOY Öğretim Üyesi İŞLETME BÖLÜMÜ 1129
1128
seymen.atasoy@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NİGAR TAŞPINAR Öğretim Üyesi BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ nigar.taspinar@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NURAY VASFIEVA IBRYAMOVA Öğretim Üyesi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2125 nuray.ibryamova@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. UMUT BOZKURT Bölüm Başkan Yardımcısı SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2052 umut.bozkurt@emu.edu.tr
Dr. YENAL SÜREÇ Öğretim Görevlisi EKONOMİ BÖLÜMÜ 2396 yenal.surec@emu.edu.tr

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Dr. MEHTAP KARA Öğretim Üyesi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ mehtap.kara@emu.edu.tr
Dr. SAULE BAURZHAN ŞARKICI Öğretim Üyesi EKONOMİ BÖLÜMÜ 1402 saule.baurzhan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALEKSANDR ZABOLOTNOV Öğretim Görevlisi İŞLETME BÖLÜMÜ 1404 alexz@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALIMSHAN FAIZULAYEV Öğretim Görevlisi BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ +903926301475 alimshan.faizulayev@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ANDISHEH SALIMINEZHAD Öğretim Görevlisi İŞLETME BÖLÜMÜ andisheh.saliminezhad@emu.edu.tr
Öğr. Gör. BEZHAN RUSTAMOV Öğretim Görevlisi BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ bezhan.rustamov@emu.edu.tr
Öğr. Gör. DAMLA ÜRER ERDİL Öğretim Görevlisi İŞLETME BÖLÜMÜ 1406 damla.erdil@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ELİF SENYÜCEL Öğretim Görevlisi İŞLETME BÖLÜMÜ 1349 elif.katircioglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EVRİM TÖREN Öğretim Görevlisi İŞLETME BÖLÜMÜ evrim.toren@emu.edu.tr
Öğr. Gör. GÜLSEN DÖKMECİOĞLU Öğretim Görevlisi İŞLETME BÖLÜMÜ gulsen.dokmecioglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HOMAYOUN PASHA SAFAVI Öğretim Görevlisi İŞLETME BÖLÜMÜ pasha.safavi@emu.edu.tr
Öğr. Gör. M. ZAIGHAM KHAN Öğretim Görevlisi İŞLETME BÖLÜMÜ 1406 zaigham.khan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SİNEM KUTUP Öğretim Görevlisi İŞLETME BÖLÜMÜ 1288 sinem.kutup@emu.edu.tr
Öğr. Gör. VOLKAN TÜRKOĞLU Öğretim Görevlisi BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ volkan.turkoglu@emu.edu.tr
Okutman ŞEMİ BORA Öğretim Elemanı İŞLETME BÖLÜMÜ semi.bora@emu.edu.tr