Deutsch Pусский العربية فارسی English

Mimarlık Fakültesi

1991 yılında Mühendislik Fakültesi altında Mimarlık Bölümü olarak eğitim vermeye başlayan Mimarlık Fakültesi 1997’de Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile Fakülte’ye dönüştürülmüştür. Bugün Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri, yüksek lisans programları (Mimarlık Bölümü: 2 yıllık M.S. in Architecture; 1 yıllık-tezsiz- M.Arch. in Architecture; 2 Yıllık M.S. in Urban Design; İç Mimarlık: 2 yıllık M.S. in Interior Architecture; 1 yıllık -tezsiz- M.Int.Arch) ve Mimarlık Doktora Programı ile hizmet vermektedir. Mimarlık Fakültesinde toplam 1116 öğrenci öğrenim görmektedir; Mimarlık Bölümü’nde 584 lisans, 188 lisansüstü öğrenci, İç Mimarlık Bölümünde ise 314 lisans ve 30 lisansüstü öğrenci bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi 2013 itibarı ile 2370 (1670 Mimarlık Bölümü, 659 İç Mimarlık Bölümü ve 41 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü) mezun vermiştir. Fakülte, eğitime 32 tam zamanlı öğretim üyesi (7 profesör, 9 doçent, 15 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi), 26 yarı-zamanlı öğretim elemanı ve 43 araştırma görevlisi ile devam etmektedir.

Mimarlık Bölümü, MIAK: Türkiye Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu’ndan 6 yıllık (3. yılda ziyaret edilmek üzere) akreditasyon almıştır. Fakülte ENHR (Avrupa Konut Araştırmaları Ağı), EAAE (Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği) and IFI (Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu) üyesidir. Mimarlık Fakültesinin misyonu, uluslararası standartlara uygun olarak seçkin bir müfredat geliştirmek ve değişik öğrenci gruplarına disiplinlerarası bir tasarım eğitimi fırsatı sunmak; geleceğin mimarlarını ve tasarımcılarını, yenilikçi, yaratıcı, kültür ve çevreye duyarlı; yüksek derecede eleştirel düşünce yeteneği olan ve mimarlıkta diğer tasarım dallarında kullanılmakta olan güncel teknolojileri bilen; aynı zamanda başka disiplinlinlerle işbirliği yapabilen meslek insanları olarak yetiştirmektir. DAÜ Mimarlık Fakültesi vizyonu ise, uluslararası akredite programları ile tasarım eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde lider olmak ve seçkin akademik altyapı ve destekleyici olanaklarla, öğrencilerin kendilerini yönlendirmeleri ve yaratıcı ve verimli bir kariyer elde etme yolunda gerekli olan bilgi ve beceri elde etmelerini sağlamaktır. Kalitenin yükseltilmesi, motivasyonun, paylaşımın ve çeşitliliğin artması ile etik değerlerin yükseltilmesi Fakülte’nin gelecekteki hedefleri arasındadır.

Yönetim

Dekan:
Prof. Dr. ÖZGÜR DİNÇYÜREK

Dekan Yardımcıları:
Doç. Dr. AYŞE BANU TEVFİKLER
Doç. Dr. SADİYE MÜJDEM VURAL

Rakamlarla Fakültemiz

Açılış Yılı 1997
Bölüm Sayısı 2
Öğrenci Sayısı 1289
Mezun Sayısı 2399
Akademik Personel Sayısı
Tam Zamanlı 39
Yarı Zamanlı 31
Program Sayısı
Lisans 4
Yüksek Lisans 6
Doktora 1

Mimarlık Fakültesi bütüncül ve uluslararası bir eğitim vermekte ve yerel değerler ile gerçek hayat problemlerini ön plana çıkartmaktadır. Mimarlık Fakültesi eğitim programları dışında pek çok akademik etkinlik de düzenlemektedir. 2010 yılından bugüne her yıl düzenlenen Uluslararası Tasarım Haftası bunlardan bir tanesidir. Görsel eğitim ön planda olduğu için bol miktarda teknik gezi yapılmasına önem verilmektedir. Üniversite bünyesinde yer alan Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kent-AG) ile Fakülte bünyesinde yer alan Tasarım Araştırma Merkezi (TASAR) ve Konut Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (KEDA-M) hem akademik personelin hem de öğrencilerin yararlanacağı imkanlar sağlamaktadır. Fakülte bünyesinde fotoğraf, maket, bilgisayar, seramik, yapı ve malzeme laboratuvarları ve işlikleri bulunmaktadır. Fakülte genelinde kablosuz internet erişimi olan donanımlı tasarım stüdyoları öğrencilere en iyi imkanları sunmaktadır.

Mimarlık Fakültesinde hem bireysel hem de grup halinde araştırmalar teşvik edilmektedir. Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Birimi akademik personelin ve öğrencilerin gerçekten inşaa edilecek mimari ve iç mimari projeler tasarlamasına olanak sunmaktadır. Bu sayede topluma servis verilebilmekte ve öğrencilerin sosyal sorumluluğunu geliştirmek mümkün olmaktadır.

Akreditasyonlar

NAAB: National Architectural Accrediting Board
DAÜ Mimarlık Lisans Programı NAAB akreditasyonuna sahiptir.
http://www.naab.org

MİAK: Mimarlık Akreditasyon Kurulu
DAÜ Mimarlık Bölümü MİAK akreditasyonuna sahiptir.
http://www.miak.org

AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
DAÜ İç Mimarlık Bölümü AQAS akreditasyonuna sahiptir.
http://www.aqas.de

AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
DAÜ İç Mimarlık Bölümü AQAS akreditasyonuna sahiptir.
http://www.aqas.de

EAAE: European Association for Architectural Education
DAÜ Mimarlık Fakültesi EAAE üyesidir.
http://www.eaae.be

ENHR: European Network for Housing Research
DAÜ Mimarlık Fakültesi ENHR üyesidir.
http://www.enhr.net

IFI: International Federation of Interior Architects/Designers
DAÜ İç Mimarlık Bölümü IFI üyesidir.
http://www.ifiworld.org

Programlar

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1346
Faks: +90 392 630 2365
E-posta: faculty.arch@emu.edu.tr
Web: http://farc.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Prof. Dr. HIFSİYE PULHAN Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ hifsiye.pulhan@emu.edu.tr
Prof. Dr. KOKAN GRCHEV Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2574 kokan.grchev@emu.edu.tr
Prof. Dr. MUKADDES POLAY Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1148 mukaddes.fasli@emu.edu.tr
Prof. Dr. NACİYE DORATLI Bölüm Başkanı MİMARLIK BÖLÜMÜ 2241 naciye.doratli@emu.edu.tr
Prof. Dr. ÖZGÜR DİNÇYÜREK Dekan MİMARLIK BÖLÜMÜ 1345 ozgur.dincyurek@emu.edu.tr
Prof. Dr. ŞEBNEM HOŞKARA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2588 sebnem.hoskara@emu.edu.tr
Prof. Dr. UĞUR DAĞLI Bölüm Başkanı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2227 ugur.dagli@emu.edu.tr
Prof. Dr. YONCA HÜROL Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2047 yonca.al@emu.edu.tr
Doç. Dr. ASU TOZAN Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2225 asu.tozan@emu.edu.tr
Doç. Dr. AYŞE BANU TEVFİKLER Dekan Yardımcısı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 1156 banu.tevfikler@emu.edu.tr
Doç. Dr. BESER OKTAY VEHBİ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2232 beser.oktay@emu.edu.tr
Doç. Dr. EGE ULUCA TÜMER Bölüm Başkan Yardımcısı MİMARLIK BÖLÜMÜ 2580 ege.ulucatumer@emu.edu.tr
Doç. Dr. HALİL ZAFER ALİBABA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1142 halil.alibaba@emu.edu.tr
Doç. Dr. KAĞAN GÜNÇE Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2576 kagan.gunce@emu.edu.tr
Doç. Dr. MAYA ZDRAVKOVA NANITCHKOVA ÖZTÜRK Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ maya.ozturk@emu.edu.tr
Doç. Dr. NETİCE YILDIZ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2238 netice.yildiz@emu.edu.tr
Doç. Dr. NİL PAŞAOĞLULARI ŞAHİN Bölüm Başkan Yardımcısı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2041 nil.pasaogullari@emu.edu.tr
Doç. Dr. ÖZLEM OLGAÇ TÜRKER Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2252 ozlem.olgac@emu.edu.tr
Doç. Dr. RAFOONEH MOKHTAR SHAHI SANI Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1832 r.mokhtarshahi@emu.edu.tr
Doç. Dr. RESMİYE ALPAR Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2266
2236
resmiye.alpar@emu.edu.tr
Doç. Dr. SADİYE MÜJDEM VURAL Dekan Yardımcısı MİMARLIK BÖLÜMÜ 2039 mujdem.vural@emu.edu.tr
Doç. Dr. TÜRKAN URAZ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2578 turkan.uraz@emu.edu.tr
Doç. Dr. ZEHRA ÖNGÜL Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2040
zehra.ongul@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. AFET ÇELİKER Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2711 afet.celiker@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. BADIOSSADAT HASSANPOUR Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2224 badiossadat.hassan@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. CEREN BOĞAÇ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2038 ceren.bogac@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ERCAN HOŞKARA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2226 ercan.hoskara@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. GUİTA FARİVARSADRİ Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2247 guita.farivar@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HACER BAŞARIR Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2242 hacer.basarir@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HARUN SEVİNÇ Rektorluk Kordınatoru MİMARLIK BÖLÜMÜ 2234 harun.sevinc@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. KAMİL GÜLEY Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2229 kamil.guley@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MÜGE RIZA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ muge.riza@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MÜNEVVER ÖZGÜR ÖZERSAY Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2236 munevver.ozersay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NAZİFE ÖZAY Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2575 nazife.ozay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NEVTER ZAFER CÖMERT Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2701 nevter.zafer@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ÖZNEM ŞAHALİ KOVANCI Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ oznem.sahali@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. PINAR ULUÇAY Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2237 pinar.ulucay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. POLAT HANÇER Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2223 polat.hancer@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AHENK YILGIN DAMGACI Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ahenk.yilgin@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CONSTANTINOS ECONOMIDES * Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ constantinos.economides@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SEYİT ERMİYAGİL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ seyit.ermiyagil@emu.edu.tr
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Dr. DUSKO KUZOVIC Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ dusko.kuzovic@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AHMET ÖZENÇ Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ ahmet.ozenc@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALİ TANRIKUL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2711 ali.tanrikul@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALİ SARIYEL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ ali.sariyel@emu.edu.tr
Öğr. Gör. BAHAR ULUÇAY Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1430 bahar.ulucay@emu.edu.tr
Öğr. Gör. BEDİA TEKBIYIK TEKİN Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ bedia.tekin@emu.edu.tr
Öğr. Gör. BEGÜM DÖRTER Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ begum.mozaikci@emu.edu.tr
Öğr. Gör. BELGİN SAKALLI Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ belgin.sakalli@emu.edu.tr
Öğr. Gör. BURAK TÜRSOY Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1245 burak.tursoy@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CANSU DENİZHAN Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ cansu.denizhan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CAVİDE ATUKALP Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ cavide.atukalp@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CEM KARA Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ cem.kara@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CENK ATUN Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ cenk.atun@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CEREN KÜRÜM Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ ceren.kurum@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EMRE AKBİL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ emre.akbil@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ERDAŞ KURUÇ Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2720 erdas.kuruc@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ESRA CAN AKBİL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2224 esra.can@emu.edu.tr
Öğr. Gör. GAYE ŞENYAŞA Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ gaye.senyasa@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HALİDE EROĞUL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ halide.erogul@emu.edu.tr
Öğr. Gör. KEMAL KASAPOĞLU Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ kemal.kasapoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. LEYLA ÇINAR ALGÜL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2228 leyla.cinar@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MEHMET SİNAN Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ mehmet.sinan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MUSTAFA BATIBENİZ Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1044 mustafa.batibeniz@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MUSTAFA DİNSEV Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2577 mustafa.dinsev@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NURTANE KARAGİL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ nurtane.karagil@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ONUR OLGUNER Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ onur.olguner@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ROSHANAK DIVSALAR Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ roshanak.divsalar@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SERTAÇ İLTER Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ sertac.ilter@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SEVİL AYDINLIK Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ sevil.aydinlik@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ŞİFA ARI DEMİRCİOĞLU Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2231 sifa.ari@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEHRA BABUTSALI Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ zehra.babutsali@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEHRA NİLAY BİLSEL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ zehra.bilsel@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEREF BİRSEL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ zeref.birsel@emu.edu.tr
Okutman ELVAN ŞENKAYALAR Öğretim Elemanı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ elvan.senkayalar@emu.edu.tr
Okutman HAYRİYE GÜLTUTAN Öğretim Elemanı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ hayriye.gultutan@emu.edu.tr
Okutman ZAFER CAFER VOLKAN Öğretim Elemanı MİMARLIK BÖLÜMÜ cafer.volkan@emu.edu.tr