Deutsch Pусский العربية فارسی English

Mimarlık Fakültesi

1991 yılında Mühendislik Fakültesi altında Mimarlık Bölümü olarak eğitim vermeye başlayan Mimarlık Fakültesi 1997’de Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile Fakülte’ye dönüştürülmüştür. Bugün Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri, yüksek lisans programları (Mimarlık Bölümü: 2 yıllık M.S. in Architecture; 1 yıllık-tezsiz- M.Arch. in Architecture; 2 Yıllık M.S. in Urban Design; İç Mimarlık: 2 yıllık M.S. in Interior Architecture; 1 yıllık -tezsiz- M.Int.Arch) ve Mimarlık Doktora Programı ile hizmet vermektedir. Mimarlık Fakültesinde toplam 1116 öğrenci öğrenim görmektedir; Mimarlık Bölümü’nde 584 lisans, 188 lisansüstü öğrenci, İç Mimarlık Bölümünde ise 314 lisans ve 30 lisansüstü öğrenci bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi 2013 itibarı ile 2370 (1670 Mimarlık Bölümü, 659 İç Mimarlık Bölümü ve 41 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü) mezun vermiştir. Fakülte, eğitime 32 tam zamanlı öğretim üyesi (7 profesör, 9 doçent, 15 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi), 26 yarı-zamanlı öğretim elemanı ve 43 araştırma görevlisi ile devam etmektedir.

Mimarlık Bölümü, MIAK: Türkiye Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu’ndan 6 yıllık (3. yılda ziyaret edilmek üzere) akreditasyon almıştır. Fakülte ENHR (Avrupa Konut Araştırmaları Ağı), EAAE (Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği) and IFI (Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu) üyesidir. Mimarlık Fakültesinin misyonu, uluslararası standartlara uygun olarak seçkin bir müfredat geliştirmek ve değişik öğrenci gruplarına disiplinlerarası bir tasarım eğitimi fırsatı sunmak; geleceğin mimarlarını ve tasarımcılarını, yenilikçi, yaratıcı, kültür ve çevreye duyarlı; yüksek derecede eleştirel düşünce yeteneği olan ve mimarlıkta diğer tasarım dallarında kullanılmakta olan güncel teknolojileri bilen; aynı zamanda başka disiplinlinlerle işbirliği yapabilen meslek insanları olarak yetiştirmektir. DAÜ Mimarlık Fakültesi vizyonu ise, uluslararası akredite programları ile tasarım eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde lider olmak ve seçkin akademik altyapı ve destekleyici olanaklarla, öğrencilerin kendilerini yönlendirmeleri ve yaratıcı ve verimli bir kariyer elde etme yolunda gerekli olan bilgi ve beceri elde etmelerini sağlamaktır. Kalitenin yükseltilmesi, motivasyonun, paylaşımın ve çeşitliliğin artması ile etik değerlerin yükseltilmesi Fakülte’nin gelecekteki hedefleri arasındadır.

Yönetim

Dekan:
Prof. Dr. ÖZGÜR DİNÇYÜREK

Dekan Yardımcıları:
Doç. Dr. AYŞE BANU TEVFİKLER
Doç. Dr. SADİYE MÜJDEM VURAL

Rakamlarla Fakültemiz

Açılış Yılı 1997
Bölüm Sayısı 2
Öğrenci Sayısı 1289
Mezun Sayısı 3139
Akademik Personel Sayısı
Tam Zamanlı 42
Yarı Zamanlı 31
Program Sayısı
Lisans 3
Yüksek Lisans 6
Doktora 1

Mimarlık Fakültesi bütüncül ve uluslararası bir eğitim vermekte ve yerel değerler ile gerçek hayat problemlerini ön plana çıkartmaktadır. Mimarlık Fakültesi eğitim programları dışında pek çok akademik etkinlik de düzenlemektedir. 2010 yılından bugüne her yıl düzenlenen Uluslararası Tasarım Haftası bunlardan bir tanesidir. Görsel eğitim ön planda olduğu için bol miktarda teknik gezi yapılmasına önem verilmektedir. Üniversite bünyesinde yer alan Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kent-AG) ile Fakülte bünyesinde yer alan Tasarım Araştırma Merkezi (TASAR) ve Konut Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (KEDA-M) hem akademik personelin hem de öğrencilerin yararlanacağı imkanlar sağlamaktadır. Fakülte bünyesinde fotoğraf, maket, bilgisayar, seramik, yapı ve malzeme laboratuvarları ve işlikleri bulunmaktadır. Fakülte genelinde kablosuz internet erişimi olan donanımlı tasarım stüdyoları öğrencilere en iyi imkanları sunmaktadır.

Mimarlık Fakültesinde hem bireysel hem de grup halinde araştırmalar teşvik edilmektedir. Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Birimi akademik personelin ve öğrencilerin gerçekten inşaa edilecek mimari ve iç mimari projeler tasarlamasına olanak sunmaktadır. Bu sayede topluma servis verilebilmekte ve öğrencilerin sosyal sorumluluğunu geliştirmek mümkün olmaktadır.

Akreditasyonlar

NAAB: National Architectural Accrediting Board
DAÜ Mimarlık Lisans Programı NAAB akreditasyonuna sahiptir.
http://www.naab.org

MİAK: Mimarlık Akreditasyon Kurulu
DAÜ Mimarlık Bölümü MİAK akreditasyonuna sahiptir.
http://www.miak.org

AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
DAÜ İç Mimarlık Bölümü AQAS akreditasyonuna sahiptir.
http://www.aqas.de

AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
DAÜ İç Mimarlık Bölümü AQAS akreditasyonuna sahiptir.
http://www.aqas.de

EAAE: European Association for Architectural Education
DAÜ Mimarlık Fakültesi EAAE üyesidir.
http://www.eaae.be

ENHR: European Network for Housing Research
DAÜ Mimarlık Fakültesi ENHR üyesidir.
http://www.enhr.net

IFI: International Federation of Interior Architects/Designers
DAÜ İç Mimarlık Bölümü IFI üyesidir.
http://www.ifiworld.org

Programlar

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1346
Faks: +90 392 630 2365
E-posta: faculty.arch@emu.edu.tr
Web: http://farc.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Prof. Dr. HIFSİYE PULHAN Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ hifsiye.pulhan@emu.edu.tr
Prof. Dr. KOKAN GRCHEV Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2574 kokan.grchev@emu.edu.tr
Prof. Dr. MUKADDES POLAY Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1148 mukaddes.fasli@emu.edu.tr
Prof. Dr. NACİYE DORATLI Bölüm Başkanı MİMARLIK BÖLÜMÜ 2241 naciye.doratli@emu.edu.tr
Prof. Dr. ÖZGÜR DİNÇYÜREK Dekan MİMARLIK BÖLÜMÜ 1345 ozgur.dincyurek@emu.edu.tr
Prof. Dr. RESMİYE ALPAR Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2266
2236
resmiye.alpar@emu.edu.tr
Prof. Dr. ŞEBNEM HOŞKARA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2588 sebnem.hoskara@emu.edu.tr
Prof. Dr. UĞUR DAĞLI Bölüm Başkanı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2227 ugur.dagli@emu.edu.tr
Prof. Dr. YONCA HÜROL Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2047 yonca.al@emu.edu.tr
Doç. Dr. AFET COŞKUN Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2711 afet.celiker@emu.edu.tr
Doç. Dr. ASU TOZAN Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2225 asu.tozan@emu.edu.tr
Doç. Dr. AYŞE BANU TEVFİKLER Dekan Yardımcısı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 1156 banu.tevfikler@emu.edu.tr
Doç. Dr. BESER OKTAY VEHBİ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2232 beser.oktay@emu.edu.tr
Doç. Dr. EGE ULUCA TÜMER Bölüm Başkan Yardımcısı MİMARLIK BÖLÜMÜ 2580 ege.ulucatumer@emu.edu.tr
Doç. Dr. HALİL ZAFER ALİBABA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1142 halil.alibaba@emu.edu.tr
Doç. Dr. KAĞAN GÜNÇE Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2576 kagan.gunce@emu.edu.tr
Doç. Dr. MAYA ZDRAVKOVA NANITCHKOVA ÖZTÜRK Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2230 maya.ozturk@emu.edu.tr
Doç. Dr. NETİCE YILDIZ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2238 netice.yildiz@emu.edu.tr
Doç. Dr. NİL PAŞAOĞLULARI ŞAHİN Bölüm Başkan Yardımcısı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2041 nil.pasaogullari@emu.edu.tr
Doç. Dr. ÖZLEM OLGAÇ TÜRKER Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2252 ozlem.olgac@emu.edu.tr
Doç. Dr. RAFOONEH MOKHTAR SHAHI SANI Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1832 r.mokhtarshahi@emu.edu.tr
Doç. Dr. SADİYE MÜJDEM VURAL Dekan Yardımcısı MİMARLIK BÖLÜMÜ 2039 mujdem.vural@emu.edu.tr
Doç. Dr. TÜRKAN URAZ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2578 turkan.uraz@emu.edu.tr
Doç. Dr. ZEHRA ÖNGÜL Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2040
zehra.ongul@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. BADIOSSADAT HASSANPOUR Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2224 badiossadat.hassan@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. CEREN BOĞAÇ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2038 ceren.bogac@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ERCAN HOŞKARA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2226 ercan.hoskara@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. GUİTA FARİVARSADRİ Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2247 guita.farivar@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HACER BAŞARIR Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2242 hacer.basarir@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HARUN SEVİNÇ Rektorluk Kordınatoru MİMARLIK BÖLÜMÜ 2234 harun.sevinc@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. KAMİL GÜLEY Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2229 kamil.guley@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MÜGE RIZA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ muge.riza@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MÜNEVVER ÖZGÜR ÖZERSAY Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2236 munevver.ozersay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NAZİFE ÖZAY Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2575 nazife.ozay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NEVTER ZAFER CÖMERT Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2701 nevter.zafer@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ÖZNEM ŞAHALİ KOVANCI Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ oznem.sahali@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. PINAR ULUÇAY Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2237 pinar.ulucay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. POLAT HANÇER Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2223 polat.hancer@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AHENK YILGIN DAMGACI Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ahenk.yilgin@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CONSTANTINOS ECONOMIDES * Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ constantinos.economides@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SEYİT ERMİYAGİL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ seyit.ermiyagil@emu.edu.tr
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Öğr. Gör. CAVİDE ATUKALP Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ cavide.atukalp@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CEM KARA Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ cem.kara@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EMRE AKBİL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ emre.akbil@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ERDAŞ KURUÇ Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2720 erdas.kuruc@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ESRA CAN AKBİL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ esra.can@emu.edu.tr
Öğr. Gör. GAYE ŞENYAŞA Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ gaye.senyasa@emu.edu.tr
Öğr. Gör. KEMAL KASAPOĞLU Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ kemal.kasapoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MUSTAFA BATIBENİZ Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1044 mustafa.batibeniz@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NURTANE KARAGİL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ nurtane.karagil@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SERTAÇ İLTER Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ sertac.ilter@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SEVİL AYDINLIK Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ sevil.aydinlik@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEHRA BABUTSALI Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ zehra.babutsali@emu.edu.tr