Deutsch Pусский العربية فارسی English

Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2012-2013 Akademik yılında ilk öğrencileri ile eğitim yaşamına başlamıştır.

Vizyonumuz; ileri düzeyde öğrenci odaklı eğitim ve araştırma olanaklarına sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesinde ve dünyada tanınan, önde gelen ve tercih edilen tıp fakültesi olmaktır.

Hedefimiz; küresel sağlık sorunlarının farkında olan, sorgulayan, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan etik yönde bilinçli, analitik yeteneği yüksek, teknolojiyi bilgiye çevirmeyi başarabilen yüksek kalitede hekimler yetiştirebilmektir.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, öğrenci odaklı eğitimin gereksinimlerine uygun mimari tasarımla oluşturulmuş eğitim ortamları, çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanıma sahip araştırma ve eğitim laboratuvarları; kadavra havuzu, otopsi masaları, diseksiyon masası ve canlıya en yakın düzeyde maketlerden oluşan son teknolojiye uygun anatomi laboratuvarı, 3D diseksiyon film gösterim odası, bilgisayar ve okuma salonları ile bir kafeterya bulunmaktadır.

Eğitim süresi altı yıldan oluşmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) kuruluşu tarafından tıp eğitiminde akredite edilmiş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak yürütülmektedir.

Eğitim dili İngilizce'dir. İlk üç yılda, temel bilimler ve klinik tıp teorik ve laboratuvar derslerine ek olarak, temel bilimler müfredatını klinik uygulamalar ile zenginleştirilen, klinik uygulamaya giriş (Introduction to Clinical Skills) dersleri yer almaktadır. Tıp Fakültemizde öğrenciler multidisipliner araştırmaya teşvik edilmektedirler. Klinik uygulamaya giriş programı kapsamında öğrenciler araştırma ve istatistiksel analiz yapma, elde ettikleri bulgularını poster halinde her yıl Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen MaSCo (Marmara Medical Student Congress)’ da ve diğer uluslararası kongrelerde sunma olanağına sahiptirler. Bunun yanı sıra öğrenciler klinik tıp alaninda gerekli olan pratik hazırlığı bu dersler sayesinde elde etmektedirler.

Probleme Dayalı Öğrenme (Problem Based Learning) yönteminin kullanıldığı küçük grup dersleri; öğrencilerin klinik vakalara yaklaşımlarını geliştirmek, neden-sonuç ilişkisi kurarak karar verme, liderlik ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sağlamaktadır. Bununla birlikte; tıpta insan bilimleri, davranış bilimleri, felsefe, doğa bilimleri, sosyal bilimler, iletişim, sanat ve bilgi işlem gibi öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik özel çalışma modülleri de yer almaktadır.

Öğrenciler, dördüncü ve beşinci sınıflarda uygulamalı stajlarla, hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili çalışacaklar, altıncı sınıfta ise öğretim üyelerinin gözetimi altında hasta bakımında sorumluluk alarak eğitimlerini tamamlayacaklardır. Seçmeli derslerden biri olan ve aynı zamanda diğer programlardan farklı olarak, altıncı yılda aile hekimliği olarak kabul edilen programa da katılabilmektedirler.

Mezunlarımız TC’de ve tüm Dünya’ da hekimlik, pratisyen hekimlik yapabilmektedirler. Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimlerine devam edebilir ya da bilim insanı olabilmek için doktora programlarına katılabilmektedirler.

Yönetim

Dekan:
Prof. Dr. NAHİDE GÖKÇORA

Rakamlarla Fakültemiz

Açılış Yılı 2012
Öğrenci Sayısı 147
Mezun Sayısı 120
Akademik Personel Sayısı
Akademik Personel 141
Yarı Zamanlı 5
Program Sayısı
Doktora 1

Programlar

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1570
Faks: +90 392 630 3025
E-posta: medicine@emu.edu.tr
Web: http://medicine.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Prof. Dr. AYDIN KARAKUZU Rektör Danışmanı TIP aydin.karakuzu@emu.edu.tr
Prof. Dr. FATMA AYMELEK YALIN Öğretim Üyesi TIP fatma.yalin@emu.edu.tr
Prof. Dr. NAHİDE GÖKÇORA Dekan TIP 1570 nahide.gokcora@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. A. BÜLENT SEZGİN Öğretim Üyesi TIP bulent.sezgin@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ERGÜL MUTLU ALTUNDAĞ Öğretim Üyesi TIP ergul.mutlu@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HALİL EREN SAKALLI Öğretim Üyesi TIP halil.sakalli@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MEVHİBE BANU HOCAOĞLU Dekan Yardımcısı TIP mevhibe.hocaoglu@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MUHAMMED HASAN TOPER Öğretim Üyesi TIP muhammed.toper@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MÜMTAZ GÜRAN Öğretim Üyesi TIP 3806 mumtaz.guran@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NİMET İLKE AKÇAY Öğretim Üyesi TIP ilke.cetin@emu.edu.tr
Dr. BERFU ÇERÇİ ÖNGÜN Öğretim Elemanı TIP 3818 berfu.ongun@emu.edu.tr
Uzman MASOUD AFSHANI Öğretim Elemanı TIP 3823 masoud.afshani@emu.edu.tr

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Öğr. Gör. DUYGU GENÇALP Öğretim Görevlisi TIP duygu.gencalp@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HÜSEYİN BIYIKOĞLU Öğretim Görevlisi TIP huseyin.biyikoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. YÖNTER MERAY Öğretim Görevlisi TIP yonter.meray@emu.edu.tr