Deutsch Pусский العربية فارسی English

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO); üniversitemiz kurulduğundan beri, üniversitemiz Hazırlık, Lisans, ve Yüksek Lisans öğrencilerine ve topluma kaliteli dil eğitim hizmeti vermektedir. Birçok farklı öğrenim çıktısı ve hedefi göz önünde bulundurularak hazırlanmış farklı dil seviyelerindeki İngilizce derslerinin yanısıra YDİHO, üniversitemiz öğrencilerine ikinci bir yabancı dili öğrenme olanağını da sağlamaktadır. Okulumuz ayrıca IELTS (International English Language Testing System), TOLES (The Test of Legal English Skills), TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based Test), LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) ve TELC (The European Language Certificates) gibi tüm dünyada tanınan ve kabul gören uluslararası dil sınavlarının sınav merkezliğini yapmaktadır.

Yönetim

Müdür:
Yrd. Doç. Dr. RAMADAN EYYAM

Müdür Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. İSMAİL ERKAN ARKIN
Yrd. Doç. Dr. NAZAN DOĞRUER
Öğr. Gör. İPEK MENEVİŞ

YDİHO’nun vizyonu dil öğretimi ve dil öğretmenliği eğitimi alanlarında bölgesel bir lider olmaktır. Bu vizyona uygun olarak, okul bünyesindeki tüm dil programları sürekli olarak geliştirilmektedir. YDİHO,dil alanındaki gelişmelere uyumlu yeni programlar açmayı, üniversite öğrencilerinin yanı sıra yerel ve uluslararası topluma kaliteli dil öğrenimi deneyimi yaşatmayı hedeflemekte ve bu hedefe öğrencilerin dil gelişimlerine verdiği önem ve sağladığı destekle ulaşmayı amaçlamaktadır.

YDİHO’nun misyonu ise üniversitemiz öğrencilerine gelecekteki akademik ve profesyonel hayatlarında kolaylık sağlayacak ulaslarası dil sertifikaları sunmak ve bizimle geçirdikleri eğitim sürecinde faydalanabilecekleri tüm eğitsel, sosyal ve kültürel desteği sağlamaktır.

YDİHO, İngilizce Hazırlık Okulu ve Yabancı Diller Birimi olarak üç birimden oluşmaktadır: İngilzce Hazırlık Okulu, Türkçe Hazırlık Okulu ve Modern Diller Dirimi. İngilizce/Türkçe Hazırlık Okulu yeterli İngilizce/Türkçe dil bilgisine sahip olmayan lisans öğrencilerine; Edexcel Assured tarafından akredite edilmiş ve Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’ ne (AODKÇ) uyumu gerçekleştirilmiş olan 4 farklı seviyede kurslar sunmaktadır: Başlangıç (A1), alt düzey (A2), orta alt düzey (A2+) ve orta düzey (B1). Bu kurslarda eğitime gelişimsel, interaktif ve yansıtıcı bir süreç olarak bakılmakta ve öğrencilerin gelişimi sürekli olarak öğretmenleri ve kendileri tarafından İngilizce/Türkçe Hazılık Okulu Dil Portfolyo’su aracılığı ile takip edilip yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. İngilizce/Türkçe Hazılık Okulu Dil Portfolyo’su Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’nde sunulan portfolyo çalışmalarından yola çıkarak , kurumun ve öğrencilerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Uygulanan müfredatın temelini dil becerilerini aktif olarak kullanma oluşturmaktadır. Dili yazılı ve sözlü olarak gerek sınıf içerisinde yapılan aktivitelerde gerekse sınıf dışında sunulan Bireysel Çalışma Merkezi, Topluma Hizmet projeleri, geziler, ve eğitsel faaliyetler gibi imkanlarla kullandırıp, öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmeleri, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmaları ve öğretmenlerinin desteğiyle calışmalarını buna göre planlamaları Hazırlık Okulu dil programlarının temel felsefesini oluşturmaktadır. Kursların en iyi şekilde verilebilmesi için müfredatla uyumlu ders kitapları ve kaynak kitaplar da öğrencilere sunulmaktadır.

Hazırlık Okulu, sınıf dışı etkinlikler kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli aktiviteler ve seminerler düzenlemektedir. Bu ekinliklerin amacı sosyal, kültürel ve akademik açıdan Hazırlık Okulu öğrencilerinin gelişimini desteklemektir. Ayrıca, YDİHO’nun Öğrenci Rehberlik, Gelişim ve Araştırma Merkezi öğrencilerin eğitsel, sosyal, ve her türlü kişisel problemlerinin üstesinden gelmelerine, kişisel gelişimlerine, üniversiteye ve çevreye uyum sağlamalarına rehberlik etmektedir.

Modern Diller Birimi, üniversitenin tüm Lisans ve Yüksek Lisans programlarına İngilizce dil dersleri sunmaktadır. Bunun yanında, ikinci yabancı dil öğrenmek ya da İngilizce dil bilgisini geliştirmek isteyen öğrencilere seçmeli ikinci yabancı dil ve İngilizce dersleri verilmektedir.

Modern Diller Birimi tarafından sunulan derslerin müfredatı Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’ne uyumludur. Ölçme ve değerlendirme kriterleri, öğrenim çıktıları ve amaçları doğrultusunda sürekli yenilenip iyileştirilmektedir. AODKÇ’de yer alan Eylem Odaklı Yaklaşım’a bağlı olarak, Modern Diller Birimi’nin eğitim ve öğretim politikaları öğrenci memnuniyetini ve eşit öğrenim fırsatlarını destekleyecek şekilde planlanıp uygulanmaktadır.

Lisansüstü İngilizce Destek Programı, Yüksek Lisans öğrencilerine dört zorunlu ve altı seçmeli olmak üzere 10 dersten oluşan Akademik İngilizce dersleri sunmaktadır. Öğrenciler zorunlu derslere İngilizce dil becerilerinin yeterliliği doğrultusunda yerleştirilmektedir. İngilizce dil becerisine sahip olmayan yada düşük seviyede İngilizce dil becerisine sahip olan öğrenciler, yoğun bir İngilizce dil programına tabi tutulmaktadır.

Akreditasyonlar

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, PEARSON EDEXCEL akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayarak bölgedeki ilk Edexcel akreditasyonuna sahip olan okul olma hakkını kazanmıştır. Pearson Edexcel, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın beş sınav kurulundan biri olup eğitimde dünyanın en büyük yayın yapan teknoloji firması Pearson ve Pearson PLC, Penguin ve Financial Times’ın bir parçasıdır.

EDEXCEL: Higher National Diploma-HND-UK
DAÜ Yabancı Diller Okulu EDEXCEL üyesidir.
http://www.edexcel.com

Uluslararası Üyelikler

IATEFL: International Association of Teachers of English as a Foreign Language
DAÜ Yabancı Diller Okulu IATEFL üyesidir.
http://www.iatefl.org

LCCI: London Chamber of Commerce Industrial Qualifications
DAÜ Yabancı Diller Okulu LCCI yetkili sınav merkezidir.
http://www.lcci.org.uk

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 2153 / 1330 / 2423
Faks: +90 392 630 2324 / 3055
E-posta: epsassist@emu.edu.tr
Web: http://fleps.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Yrd. Doç. Dr. ELMAZİYE ÖZGÜR KÜFİ Öğretim Üyesi YABANCI DİLLER BİRİMİ 3063 elmaziye.ozgur@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. GÜLEN ONURKAN ALİUSTA Öğretim Üyesi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2879 gulen.onurkan@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HİCRAN BAYRAKTAROĞLU FIRAT Öğretim Üyesi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2560 hicran.firat@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İLDENİZ ÖZVERİR Öğretim Üyesi YABANCI DİLLER BİRİMİ 3288 ildeniz.ozverir@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İSMAİL ERKAN ARKIN Müdür Yardımcısı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1132 erkan.arkin@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MUTLU KALE Öğrenci Işleri Koordinatörü İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1578 mutlu.kale@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NADIRAN TANYELİ Öğretim Üyesi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1629 nadiran.tanyeli@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NAZAN DOĞRUER Müdür Yardımcısı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1604 nazan.dogruer@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NAZENİN RUSO Öğretim Üyesi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2920 nazenin.ruso@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NİLGÜN HANCIOĞLU Öğretim Üyesi YABANCI DİLLER BİRİMİ 3063 nilgun.hancioglu@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. RAMADAN EYYAM Müdür İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1374 ramadan.eyyam@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. YEŞİM BETÜL OKTAY Öğretim Üyesi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2495 yesim.oktay@emu.edu.tr
Dr. KENAN BAŞARAN Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1681 kenan.basaran@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AFET AKTUĞRALI Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1573 afet.resatoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALİ KATIRCIOĞLU Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2493 ali.katircioglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALİME MUTLU Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 alime.mutlu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALİŞAN ŞAN Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2644 alisan.san@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALPER GÜÇLÜCAN Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 3027 alper.guclucan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ARZU ÖZBİLEN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 arzu.bardak@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ARZU ONBAŞI Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1074 arzu.cevher@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ASLI CAN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2165 asli.eldridge@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYFER CİVİSİLLİ Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2915 ayfer.sen@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYGÜN ÖZYAHYALAR Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2438 aygun.ozyahyalar@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYLİN SÖNMEZAY ADADAĞ Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2190 aylin.adadag@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYŞE KAHRAMAN KOZANSOY Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2763 ayse.kozansoy@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYŞE ONUT Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2607 ayse.onut@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYŞE ÖZVERİR Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2189 ayse.ozverir@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYŞEGÜL SALLI Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3942 aysegul.salli@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYŞEN KÜÇÜK Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1074 aysen.kucuk@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYŞİM ERSAY Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2605 aysim.ersay@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AYTÜL DEREBOYLU Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2801 aytul.dereboylu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. BERNA BEREKET Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1575 berna.bereket@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CANAN KORAN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1076 canan.koran@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CEM YILDIRAY Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1531 cem.yildiray@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CEMALİYE SOĞANCI Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3943 cemaliye.ozgunen@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CEMALİYE NEVGÜL İNAL Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1096 cemaliye.inal@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CEMİL SARIÇİZMELİ Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1537 cemil.saricizmeli@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CENK ÖZDAĞ Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ cenk.ozdag@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CHRISTINE ELIZABETH KANNUR Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2282 christine.hibbard@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ÇİĞDEM TUNCERGİL Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2265 cigdem.tuncergil@emu.edu.tr
Öğr. Gör. DERYA SABRİLER Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2159 derya.sabriler@emu.edu.tr
Öğr. Gör. DÜRİYE DAHLAMEROĞLU Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2607 duriye.dahlameroglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EBRU KUMYALILI Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 ebru.kumyalili@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ELİF ÇİLLİ Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2184 elif.cilli@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EMETE KAPTAN MAVİLİ Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2160 emete.kaptan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EMİNE OĞUZ Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2697 emine.oguz@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EMİR AHMET KONUKLU Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2497 emir.konuklu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EREN SÜLEYMAN KÜFİ Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2493 eren.kufi@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ERSOY ŞENER Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2168 ersoy.sener@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ESEN UYGAROĞLU Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 3059 esen.uygaroglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EYLEM AKİM Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2146 eylem.akim@emu.edu.tr
Öğr. Gör. FATMA BASRİ Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3288 fatma.basri@emu.edu.tr
Öğr. Gör. FATMA GALATYALI Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2437 fatma.galatyali@emu.edu.tr
Öğr. Gör. FİKRİ ALTINTAŞ Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1531 fikri.altintas@emu.edu.tr
Öğr. Gör. FİLİZ BODİ Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2168 filiz.bodi@emu.edu.tr
Öğr. Gör. FİLİZ ÖZKAYA KAVAZ Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2146 filiz.ozkaya@emu.edu.tr
Öğr. Gör. GÜL SARITAŞ TOKHAN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2151 gul.tokhan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. GÜRSEL BAYTAROĞLU Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2170 gursel.baytaroglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HEVES SORGUÇ EŞLİK Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2146 heves.eslik@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HÜLYA AKBİL Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1549 hulya.akbil@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HUREY CAMBAZ AHMETOĞLU Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1573 hurey.cambaz@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HÜSEYİN BİLSEN Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2912 huseyin.bilsen@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HÜSEYİN DEMİREL Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3943 huseyin.demirel@emu.edu.tr
Öğr. Gör. İPEK MENEVİŞ Müdür Yardımcısı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1470 ipek.menevis@emu.edu.tr
Öğr. Gör. IŞIN TUNA Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ isin.tuna@emu.edu.tr
Öğr. Gör. İSMET DİRAN ÖZDÖL Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2151 ismet.diran@emu.edu.tr
Öğr. Gör. KAYSEM KORUK Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2161 kaysem.koruk@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MEHŞEN ERCANLAR Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2166 mehsen.ercanlar@emu.edu.tr
Öğr. Gör. METİN MAVİOĞLU Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2499 metin.mavioglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. METİN BULGAN KANNUR Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2170 metin.kannur@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MÜNİSE KEŞANLI Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2176 munise.arkin@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MUSTAFA İPEKCİOĞLU Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1529 mustafa.ipekcioglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MUSTAFA SEMİH MEHMETCİK Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2644 mustafa.mehmetcik@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MÜSTEYDE IRIKOĞLU Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2165
2009
musteyde.irikoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NADİR GÜRTAŞ Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1074 nadir.gurtas@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NAFİA AKDENİZ Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1696 nafia.akdeniz@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NALAN GÜDER Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2344 nalan.guder@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NEVİN ADALAR Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2162 nevin.adalar@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NİBEL TEKTAN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3210 nibel.tektan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NİHAN KUYUCU BENLİOĞLU Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2697 nihan.kuyucu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NİL IRIKOĞLU ARKIN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2165 nil.irikoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. OZAN SÜLEYMAN İNAMLIK Uluslararası Işler Ve Tanıtım Koordinatörü YABANCI DİLLER BİRİMİ 3163 ozan.inamlik@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ÖZGÜR TAŞÇIOĞLU GÜLER Mezunlarla Iletişim Koordinatörü YABANCI DİLLER BİRİMİ 1169 ozgur.tascioglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ÖZKAN ÖZÇINAR Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2499 ozkan.ozcinar@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ÖZLEM ÇATAL ESERER Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1629 ozlem.catal@emu.edu.tr
Öğr. Gör. PEMBE TINAZCI Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2265 pembe.tinazci@emu.edu.tr
Öğr. Gör. PEMBE GARİP Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 3056 nurcan.garip@emu.edu.tr
Öğr. Gör. PERAY HİLMİ Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2762 peray.hilmi@emu.edu.tr
Öğr. Gör. PERİL EMİROĞULLARI Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2764 peril.emiroglulari@emu.edu.tr
Öğr. Gör. PINAR HÜDAOĞLU Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 pinar.hudaoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SEDA EMİRZADEOĞLULARI Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2458 seda.nizamoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SELCAN SINAL BIYIKLI Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2175 selcan.biyikli@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SELDA GÖÇER Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2437 selda.icener@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SEREN BAŞOR REYNOLDS Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2165 seren.reynols@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ŞERİFE SAKALLI KURT Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2146 serife.sakalli@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ŞERİFE MUHTAROĞLU ÖZYAHYALAR Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1206 serife.ozyahyalar@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SEVDİYE TOKER Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2495 sevdiye.toker@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SÜLEYMAN DOĞAN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2161 suleyman.dogan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SÜRİZ GÜNAY Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 suriz.gazi@emu.edu.tr
Öğr. Gör. TAHİR EŞLİK Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2170 tahir.eslik@emu.edu.tr
Öğr. Gör. TİMUR ERCAN BODİ Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ timur.bodi@emu.edu.tr
Öğr. Gör. TUNÇ NALBANT Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2190 tunc.nalbant@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ULAŞ GÖKÇE Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2056 ulas.gokce@emu.edu.tr
Öğr. Gör. VELİ MUTLU Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2161 veli.mutlu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. VERDA ŞENER Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1132
1295
verda.soforoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. YELDA ÇUBUKÇU Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2061 yelda.cubukcu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. YELİZ ERDOĞAN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2458 yeliz.erdogan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. YEŞİM DEDE Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1310 yesim.dede@emu.edu.tr
Öğr. Gör. YONCA AYBAY Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2261 yonca.aybay@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZALİHE BAYRAM Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ zalihe.bayram@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEHRA ÜNVEREN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1096 zehra.unveren@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEHRA NALBANTOĞLU YETİNER Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2439 zehra.nalbantoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEHRA ERTAY Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 1531 zehra.ertay@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEKİYE ESENTUNA Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 zekiye.esentuna@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZİYA TOKHAN Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2151 ziya.tokhan@emu.edu.tr
Okutman AFET ŞEYTAN Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 afet.seytan@emu.edu.tr
Okutman AHMET DOYGUNEL Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2170 ahmet.doygunel@emu.edu.tr
Okutman ALEV ÖZÖĞMEN Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 2265 alev.ozogmen@emu.edu.tr
Okutman ALİ BÜLLÜROĞLU Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2154
2150
2160
ali.billuroglu@emu.edu.tr
Okutman ASLI GÖNENÇ Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 2764 asli.gonenc@emu.edu.tr
Okutman AYNUR İSTİLLOZLU Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 aynur.shibliyeva@emu.edu.tr
Okutman AZİZİYE ŞİRKET Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2175 aziziye.sirket@emu.edu.tr
Okutman BETÜL EREN Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 1075 betul.eren@emu.edu.tr
Okutman ÇELEN MÜEZZİN KARADAĞLI Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 1575 celen.muezzin@emu.edu.tr
Okutman DAMLA SİMSAROĞLU ÜREM Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 3943 damla.simsaroglu@emu.edu.tr
Okutman DİLEM KÖYLÜOĞLU Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 dilem.koyluoglu@emu.edu.tr
Okutman EJBER AYDIN Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ ejber.aydin@emu.edu.tr
Okutman EMİNE ERMETAL Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 3292 emine.ermetal@emu.edu.tr
Okutman FAİKA GÜRESUN Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2190 faika.guresun@emu.edu.tr
Okutman FATMA OLCAYTUG Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 1059 fatma.olcaytug@emu.edu.tr
Okutman FATMA AKEJDER KAYA Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ fatma.kaya@emu.edu.tr
Okutman FEZİLE TOKER Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3292 fezile.toker@emu.edu.tr
Okutman FULYA AYŞE NURÇİN Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ fulya.nurcin@emu.edu.tr
Okutman GÜLDEM SÜREÇ Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 guldem.surec@emu.edu.tr
Okutman GÜLDEN ÇAĞAKAN Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 gulden.cagakan@emu.edu.tr
Okutman GÜLSEREN HÜROL Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2163 gulseren.hurol@emu.edu.tr
Okutman GÜRAN KIZIL RUSO Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1076 guran.kizil@emu.edu.tr
Okutman HATİCE ERKUL KIZILOKLU Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2166 hatice.erkul@emu.edu.tr
Okutman HEDİYE BİLLUR KORKUT Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1076 billur.serakinci@emu.edu.tr
Okutman HİLMİYE KONURALP Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ hilmiye.konuralp@emu.edu.tr
Okutman MİCHİLA GENCEL KATLANDUR Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2061 michila.gencel@emu.edu.tr
Okutman MÜNEVVER NİZAM KAHVECİSOY Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ munevver.nizam@emu.edu.tr
Okutman MUSA ZORBA Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2170 musa.zorba@emu.edu.tr
Okutman MUSTAFA ÖZÇEVİK Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2154
2174
mustafa.ozcevik@emu.edu.tr
Okutman MÜSTEYDE AKHİSAR Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ musteyde.akhisar@emu.edu.tr
Okutman NAHİDE ÖZÇAĞ KIRAÇ Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2159 nahide.ozcag@emu.edu.tr
Okutman NEYZAR GÜR Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2162 neyzar.huseyin@emu.edu.tr
Okutman NURHAN DAVRANDI Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2176 nurhan.davrandi@emu.edu.tr
Okutman ÖZTÜL YALOVALI ÖZDAĞ Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 oztul.ozdag@emu.edu.tr
Okutman PEMBE TUNA Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 pembe.tuna@emu.edu.tr
Okutman PINAR LEVENT Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 pinar.levent@emu.edu.tr
Okutman PINAR ÇALAY Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 1549 pinar.calay@emu.edu.tr
Okutman REFİKA İLKAN ÖZER Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2166 refika.ilkan@emu.edu.tr
Okutman RUŞEN YÜCESOYLU KARAKAYA Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ rusen.karakaya@emu.edu.tr
Okutman SAHRA HİLAL EMRE Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2163 sahra.emre@emu.edu.tr
Okutman SENA BUNDAK TOPUKÇUOĞLU Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2159 sena.bundak@emu.edu.tr
Okutman SERAP SEZER KESEN Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1543 serap.sezer@emu.edu.tr
Okutman ŞERİFE HOCANIN AŞIKSOY Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2159 serife.hocanin@emu.edu.tr
Okutman ŞERİFE NALBANTOĞLU Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2166 serife.cangar@emu.edu.tr
Okutman SEVCAN TEKHANLI ARABACIOĞLU Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 sevcan.tekhanli@emu.edu.tr
Okutman SEVEN ATAKAN Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 2801 seven.atakan@emu.edu.tr
Okutman SEVİLAY KÜÇÜKSU Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ sevilay.kucuksu@emu.edu.tr
Okutman SİNEM ÇAVUŞOĞLU Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3943 sinem.cavusoglu@emu.edu.tr
Okutman SULTAN TAŞKIRAN Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 sultan.taskiran@emu.edu.tr
Okutman SUNA ALLAHKERİM Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1076 suna.allahkreim@emu.edu.tr
Okutman SÜNDÜS ÖZÇOBAN Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ sundus.ozcoban@emu.edu.tr
Okutman SUZAN ÖZDİLEK Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 2438 suzan.ozdilek@emu.edu.tr
Okutman TANYA SERENLİ BARKINAY Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 tanya.serenli@emu.edu.tr
Okutman YEŞİM BAŞAY Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1295 yesim.basay@emu.edu.tr
Okutman ZEKİYE DELLALOĞLU Öğretim Elemanı İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 zekiye.elkiran@emu.edu.tr

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Öğr. Gör. AMAN RASSOULI Öğretim Görevlisi İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ aman.rassouli@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EMİN ONUŞ Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ emin.onus@emu.edu.tr
Öğr. Gör. GÖZDE ETİKAN Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ 2162 gozde.etikan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SALİH GÜRSOY Öğretim Görevlisi YABANCI DİLLER BİRİMİ salih.gursoy@emu.edu.tr
Okutman MARTİNA MİKLAUTSCH Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ martina.miklautsch@emu.edu.tr
Okutman SEVAL AKGÜREL Öğretim Elemanı YABANCI DİLLER BİRİMİ 2160 seval.akgurel@emu.edu.tr