Deutsch Pусский العربية فارسی English

Adalet Meslek Yüksekokulu

Ön Lisans Programı

  • Değişik kademelerde ve birçok alanda verilen adalet hizmetlerinde özellikle yargı hizmetinde, temel hukuk bilgisi almış,
  • Uygulamaya dönük bilgilere sahip, nitelikli,
  • Türkçe’ye, klavye bilgisine, hukuk diline ve terminolojisine hâkim,
  • Yargı yetkisinin kullanılmasına doğrudan hizmet eder nitelikteki yargı görevlilerinin bilgili, donanımlı ve teknolojiyi iyi kullanan kişiler olarak yetişmesi

Kazandıkları nitelikler, bilgi ve becerilerle, tüm yargı çeşitlerinde (anayasa yargısı, adlî, idarî, askerî yargı, hesap yargısı, uyuşmazlık yargısı, seçim yargısı gibi) ve avukatlık, noterlik büroları, bankalar, kurumların hukuk birimleri ve özel sektörün hukukla ilgili tüm alanlarında tercih edilen kişiler yetiştirmektedir.

Yönetim

Müdür:
Prof. Dr. METİN GÜRKANLAR

Müdür Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. ARZU ALİBABA
Yrd. Doç. Dr. EMİNE KOÇANO RODOSLU

Rakamlarla Okulumuz

Açılış Yılı 2010
Öğrenci Sayısı 84
Mezun Sayısı 7
Akademik Personel Sayısı
Tam Zamanlı 35
Yarı Zamanlı 3
Program Sayısı
Ön Lisans 1

Olanaklar

Adalet Meslek Yüksekokulu‘nda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sınıflar, öğrencilerin mesleki alanda yetişmesini sağlayan bilgisayar laboratuvarları, öğrencilik statüleriyle ilgili her türlü konuyu danışabildikleri bir öğrenci danışma merkezi ve öğretim elemanları ile idari personelin ofisleri ile öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeterya bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesinde, Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir kitap ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.

Eğitim / Ögretim

Adalet Meslek Yüksekokulun öncelikli amacı, mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru yetiştirmektir. Bu amaçla, iki yıllık ön lisans programında öğrencilerimiz, temel hukuk bilgisi almakta, bilgisayar kullanımı ve büro yönetimi tekniklerini de öğrenmektedirler. Ayrıca, yoğun ve nitelikli bilgisayar eğitiminin yabancı dil ile desteklenmesi sayesinde, mezunlarımız hem kolay iş bulma, hem de çalıştıkları alanda hızla yükselme şansına sahip olacaklardır.

Program Hakkında Genel Bilgi

Eğitim esas olarak “Türk Hukuk Sistemi”ne dayalı bulunmakta; Türkiye’deki Adalet Meslek Yüksekokullarının eğitim programları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Ancak, mesleğin icrasında faydalı birçok ders yanında uygulamalı bilgisayar dersleri de verilerek öğrencilerin iş hayatında avantaj sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Günümüzde yabancı dilin, özellikle İngilizce’nin önemi yadsınamaz. Bu nedenle öğrencilerimiz, Türkiye’deki Adalet Meslek Yüksekokullarından farklı olarak yoğun bir İngilizce programına tâbi tutulmaktadırlar. Böylece günümüz koşullarında rekabet edebilecek, nitelikli adalet personeli ve ara eleman yetiştirilmiş olacaktır.

Programlar

4 yıllık Lisans ve Lisansüstü programlarını görmek için Hukuk Fakültesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Mezunlar ve Kariyer Olanakları

Türkiye’de 5235 sayılı Kanunla Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulması ile, adalet hizmetlerinde doğrudan aranan ve hizmet veren ara kademedeki meslek memuru ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. Bunun yanı sıra, özel sektörde, kamu yönetiminde yer alan bakanlıklar, diğer kamu kuruluşları, bankalar ve finans kurumlarının da hukuki konularda ara eleman ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu çerçevede, Programımızdan mezun olan öğrenciler gerek kamu, gerekse özel sektörde iş imkânına sahip olacaklardır. Tüm yargı çeşitleri içerisinde mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru olmak yanında noterlerde, avukat bürolarında özellikle Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları tercih edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1171
Faks: +90 392 365 4910
E-posta: info@hukuk.emu.edu.tr
Web: http://hukuk.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Prof. Dr. METİN GÜRKANLAR Dekan HUKUK 1163 metin.gurkanlar@emu.edu.tr
Prof. Dr. MURAT TURGUT TURHAN Öğretim Üyesi HUKUK 2384 turgut.turhan@emu.edu.tr
Prof. Dr. MUSTAFA AKKAYA * Öğretim Üyesi HUKUK 3165 mustafa.akkaya@emu.edu.tr
Prof. Dr. NURİ ERİŞGİN * Öğretim Üyesi HUKUK 3165 nuri.erisgin@emu.edu.tr
Prof. Dr. OSMAN CELAL GÖLE * Öğretim Üyesi HUKUK 3169 celal.gole@emu.edu.tr
Prof. Dr. SEMA TAŞPINAR AYVAZ * Öğretim Üyesi HUKUK 3169 sema.ayvaz@emu.edu.tr
Prof. Dr. ZARİFE ŞENOCAK * Öğretim Üyesi HUKUK 3169 zarife.senocak@emu.edu.tr
Doç. Dr. EŞREF KÜÇÜK * Öğretim Üyesi HUKUK 3165 esref.kucuk@emu.edu.tr
Doç. Dr. TUFAN ERHÜRMAN Öğretim Üyesi HUKUK 1172 tufan.erhurman@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ARZU ALİBABA Dekan Yardımcısı HUKUK 2659 arzu.alibaba@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. BEZAR EYLEM EKİNCİ Öğretim Üyesi HUKUK 2643 eylem.ekinci@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. CAN AZER Öğretim Üyesi HUKUK 2642 can.azer@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. DEMET ÇELİK ULUSOY Öğretim Üyesi HUKUK 2422 demet.celik@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. EMEL HANAĞASI * Öğretim Üyesi HUKUK 3167 emel.hanagasi@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. EMİNE KOÇANO RODOSLU Öğretim Üyesi HUKUK 1173 emine.rodoslu@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HACER SOYKAN ADAOĞLU Öğretim Üyesi HUKUK 2043 hacer.adaoglu@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HAKAN BİLGEÇ Öğretim Üyesi HUKUK 2649 hakan.bilgec@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NAZİME BEYSAN Dekan Yardımcısı HUKUK 1176 nazime.beysan@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NURCAN GÜNDÜZ Öğretim Üyesi HUKUK 2646 nurcan.gunduz@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. PERVİN AKSOY İPEKCİOĞLU Öğretim Üyesi HUKUK 2641 pervin.aksoy@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. SEDA ORBAY YÜCEL Öğretim Üyesi HUKUK 2379 seda.orbay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ULAŞ GÜNDÜZLER Dekan Yardımcısı HUKUK 1172 ulas.gunduzler@emu.edu.tr
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.
0,2898