Deutsch Pусский العربية فارسی English

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, uluslararası rekabetin artığı, ekonominin geliştiği, teknolojik gelişmelerin hızlandığı çağımızda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektörüne, ekonomik ve sosyal katkıda bulunacak, üst ve ara kademe, nitelikli insangücü yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun kuruluş amacı; turizm sektörüne, günümüzün gerektirdiği bilgi, beceri ve bilinç düzeyine sahip insangücü yetiştirmektir.

1990 yılında kurulan ve sadece ön lisans eğitimi verilen yüksekokulda, 1992 yılında turizm ve otel işletmeciliği, 2002 yılında da rekreasyon yönetimi alanında lisans eğitimine başlanmıştır. Bilgisayar ve yabancı dil eğitimi, Yüksekokulun önemle üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir.

Okulun önem verdiği bir diğer konu da, öğrencileri, pratik ve deneyimin ayrılmaz bir parçası olan turizm sektörüne, uygulamalı eğitim ile hazırlamaktır. Bu amaçla kurulan uygulama mutfağı ile Tower Restoran ve Beach Club'ın yanı sıra, dünya çapında geniş kullanım alanı olan bilgisayar programları FIDELIO, GALILEO ve AMADEUS ile öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgiler de alarak, çağdaş bilim ve teknolojinin ihtiyaçlarına uygun, en üst düzeyde eğitim ve öğretimle hayata hazırlanmaktadır.

Okulun bir diğer amacı da öğrencilerin düşünce, fikir ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak düzgün ve açık bir şekilde ifade etmelerini, seçtikleri alan ile ilgili değerleri koruyabilmelerini ve kendilerine olan güvenlerini artırmayı sağlayacak eğitim ve öğretimi vermektir.

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Rekreasyon Yönetimi, Ağırlama Hizmetleri eğitiminde bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adaylarını yetiştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır. Bu konuda, Akdeniz bölgesinin lideri olma konumunda bir öğretimi hedeflemektedir. Yüksekokulun bir diğer hedefi de öğrencileri geleceğin en gözde sektörüne hazırlamaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek ve eğitim kalitesini yükseltebilmek amacıyla, uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri yayımlanmış akademisyenlerle beraber, uzun yıllar sektörde görev almış deneyimli bir akademik kadronun okulumuzda hizmet vermesi sağlanmıştır.

Yönetim

Müdür:
Prof. Dr. HASAN KILIÇ

Müdür Yardımcıları:
Doç. Dr. ALİ ÖZTÜREN
Yrd. Doç. Dr. MEHMET GÜVEN ARDAHAN

Rakamlarla Okulumuz

Açılış Yılı 1990
Öğrenci Sayısı 454
Mezun Sayısı 2986
Akademik Personel Sayısı
Tam Zamanlı 18
Yarı Zamanlı 6
Program Sayısı
Ön Lisans 2
Lisans 3

Akreditasyonlar

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu FIBAA akreditasyonuna sahiptir.
http://www.fibaa.org

TEDQUAL: Teaching Education Quality in Tourism
DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu TEDQUAL akreditasyonuna sahiptir.
http://themis.unwto.org

Üyelikler

ATLAS: Association for Tourism and Leisure Education
DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu ATLAS üyesidir.
http://www.atlas-euro.org

EDEXCEL: Higher National Diploma-HND-UK
DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu yetkili EDEXCEL merkezleridir.
http://www.edexcel.com


LCCI: London Chamber of Commerce Industrial Qualifications
DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu LCCI yetkili sınav merkezidir.
http://www.lcci.org.uk

Programlar

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1269
Faks: +90 392 365 1584
E-posta: tourism@emu.edu.tr
Web: http://tourism.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Prof. Dr. HABİB ALİPOUR Öğretim Üyesi TURİZM FAKÜLTESI 1392 habib.alipour@emu.edu.tr
Prof. Dr. HASAN KILIÇ Dekan TURİZM FAKÜLTESI 1270 hasan.kilic@emu.edu.tr
Prof. Dr. HÜSEYİN ARASLI Öğretim Üyesi TURİZM FAKÜLTESI 2019 huseyin.arasli@emu.edu.tr
Prof. Dr. OSMAN MÜBİN KARATEPE Öğretim Üyesi TURİZM FAKÜLTESI 1116 osman.karatepe@emu.edu.tr
Prof. Dr. TURGAY AVCI Öğretim Üyesi TURİZM FAKÜLTESI 1687 turgay.avci@emu.edu.tr
Doç. Dr. ALİ ÖZTÜREN Dekan Yardımcısı TURİZM FAKÜLTESI 1683 ali.ozturen@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İLKAY YORGANCI MALONEY Öğretim Üyesi TURİZM FAKÜLTESI 2910 ilkay.yorganci@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MEHMET GÜVEN ARDAHAN Dekan Yardımcısı TURİZM FAKÜLTESI 1693 guven.ardahan@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MİNE HAKTANIR Öğretim Üyesi TURİZM FAKÜLTESI 1057 mine.haktanir@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. RÜÇHAN KAYAMAN Öğretim Üyesi TURİZM FAKÜLTESI 1685 ruchan.kayaman@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CAHİT EZEL Öğretim Görevlisi TURİZM FAKÜLTESI 2130
2080
cahit.ezel@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HÜLYA ÖZKAYA Öğretim Görevlisi TURİZM FAKÜLTESI 1391 hulya.ozkaya@emu.edu.tr
Öğr. Gör. KURTULUŞ ÖZBAŞAR Öğretim Görevlisi TURİZM FAKÜLTESI 1181 kurtulus.ozbasar@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NECATİ AHMET ÖZKAN Öğretim Görevlisi TURİZM FAKÜLTESI 1684 necati.ozkan@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NEJLA ÇANCI Öğretim Görevlisi TURİZM FAKÜLTESI 1388 nejla.gultekin@emu.edu.tr
Uzman MUAMMER SONGUR * Uzman TURİZM FAKÜLTESI 1683 muammer.songur@emu.edu.tr
Uzman PINAR BARUT Öğretim Elemanı TURİZM FAKÜLTESI pinar.barut@emu.edu.tr
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Dr. ALİ ÖZDURAN Öğretim Üyesi TURİZM FAKÜLTESI 2913 ali.ozduran@emu.edu.tr
Öğr. Gör. NAZANIN NADERIADIB ALPLER Öğretim Görevlisi TURİZM FAKÜLTESI nazanin.naderiadib@emu.edu.tr