Deutsch Pусский العربية فارسی English

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Department of Political Science and International Relations

Bölüm Misyonu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilere dünyayı anlama ve kavrama olanağı sağlamaktadır. Bölümümüzün misyonu öğrencilerimizi toplum yararına önemli projelere imza atabilecek düzeyde bilgi sahibi birer birey olarak yetiştirmektir.

Bölüm Web Sitesi

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. EROL KAYMAK

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. UMUT BOZKURT

Bölüm İmkanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tam zamanlı 1 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi ve 2 öğrenci asistanından oluşan seçkin bir yönetim kadrosuyla eğitim vermektedir. Bölümün lisans öğrencileri için dünyadaki güncel konuları tartışmak üzere düzenlenmiş bir Uluslararası İlişkiler Kulübü vardır. Bölümün ayrıca Kıbrıs Politikalar Merkezi (CPC) ile işbiriği bulunmaktadır. CPC ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne odaklanan ve bölgesel ve küresel barışı katılımcı demokrasiyi yoluyla çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.

Programlar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yüksek lisans ve doktora derecesinde eğitim sunmaktadır. Lisans derecesinde sosyoloji, ekonomi ve diğer sosyal bilimler dersleri ile ilgili genel bir eğitim müfredatı izlemektedir. Bölüm, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. Bölümün müfredatı uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası politik ekonomi, uluslararası hukuk, uluslararası güvenlik, karşılaştırmalı siyaset, dış politika analizi, ve alan çalışmaları dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bölümümüz dünya sisteminin Soğuk Savaş sonrası dönüşümü üzerinde durmaktadır. Küresel siyaset üzerinde yapılan çağdaş tartışmaların yaygın temalarını oluşturan küreselleşme, uluslar üstü bütünleşmeler ve ayrışmalar üzerinde durmaktadır. Yüksek lisans programları akademik araştırma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Öğrenciler bir sonraki akademik kariyerlerinde de kullanabilecekleri tez olarak özgün araştırmalarını sunmak zorundadır. Bu amaçla, Avrupa Birliği ve Orta Doğu alanlarında birçok seçmeli ders sunmaktayız. Coğrafi konumuz, iki önemli bölgenin süreklilik ve değişim süreçlerini yakından takip etmemize olanak sağlamaktadır. Kampusumuzda bulunan Kıbrıs Politikaları Merkezi ile birlikte öğrenciler uluslararası konferanslara katılabilmekte ve ünlü bilim adamlarıyla tanışma fırsatı yakalamaktadırlar.

Eğitimde Farklılık

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programımıza 5 yıllık bir süre için 2014 yılında Almanya merkezli FIBAA ait (Uluslararası İş İdaresi Akreditasyon Vakfı) akreditasyon verildi. Öğrencilerimiz iyi tasarlanmış müfredatlar aracılığıyla yazılı ve sözlü iletişim ve bireysel araştırma becerilerini geliştirme şansı bulmaktadırlar. Buna ek olarak, bilgi ve becerileri pratik uygulamak için dönem projeleri ve ödevleri verilmektedir. Bölüm ayrıca siyasi konuları daha iyi kavrayabilmeleri için öğrencilere yönelik seminerler, konferanslar ve yuvarlak masa tartışmaları düzenlemektedir.

Başarılarımız

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü farklı araştırma projeleri ile Kıbrıs sorununun ve KKTC'nin sosyo-politik gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bölümümüzün European Consortium for Political Research (ECPR) ile tam üye olarak işbirliği bulunmaktadır. Bölümümüzden günümüze kadar 1650 öğrenci mezun olmuştur. Bu mezunlar çeşitli ülkelerde uluslararası şirketler ve devlet kurumlarında çalışmaktadır.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümümüze kayıtlı dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bunlar arasında Doğu ve Orta Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Rusya ve Orta Asya gibi bölgeler ağırlıktadır. Bölümde ana dili Türkçe olan öğrenci sayısı oldukça azdır. Öğrencilerimizin farklı kökenden geliyor olması kültürlerarası alışverişe olanak sağlamaktadır. Özellikle yüksek lisans öğrencileri artan kültürel çeşitliliği yansıtmaktadır.

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunları için, hem kamu hem de özel sektörde, çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Birçok mezunumuz kendi ülkelerindeki dışişleri bakanlığında iş bulmuşlardır. Birçoğu da diğer kamu sektörlerinde iş bulmuşlardır. Diğer birçok mezunumuz uluslararası kuruluşlarda diplomat olarak çalışmaktadırlar. Özel sektörde de iş bulma sıkıntısı yaşanmamaktadır. Birçok mezunumuz medya, iletişim ve bankacılık sektöründe çalışmaktadır. Birçok mezunumuz ise yüksek lisans veya doktora için Cambridge ve Cornell gibi prestijli üniversitelerde yer almaktadır. Bölümümüz bu güne kadar 1656 mezun vermiştir. Bunların 1522’si lisans ve 134’ü yüksek lisans mezunudur. Şuan da kayıtlı 400 lisans öğrencimiz ve 90’ın üzerinde lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: meliha.onbasi@emu.edu.tr
Web: http://ir.emu.edu.tr/

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel Eposta Web Sayfası CV
Prof. Dr. AHMET SÖZEN
(Öğretim Üyesi)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2730 E-posta
Prof. Dr. EROL KAYMAK
(Bölüm Başkanı)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 1400 E-posta
Prof. Dr. KUDRET ÖZERSAY
(Öğretim Üyesi)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2054 E-posta
Prof. Dr. YÜCEL VURAL
(Öğretim Üyesi)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2126 E-posta
Doç. Dr. WOJCIECH FORYSINSKI
(Öğretim Üyesi)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2063 E-posta
Yrd. Doç. Dr. BERNA NUMAN
(Akademik Işler Koordinatörü)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ E-posta
Yrd. Doç. Dr. GÜNAY AYLİN GÜRZEL AKA
(Öğretim Üyesi)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 1373 E-posta
Yrd. Doç. Dr. JOHN ALBERT TURNER
(Öğretim Üyesi)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 3139 E-posta
Yrd. Doç. Dr. NURAY VASFIEVA IBRYAMOVA
(Öğretim Üyesi)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2125 E-posta
Yrd. Doç. Dr. UMUT BOZKURT
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2052 E-posta

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel Eposta Web Sayfası CV
Dr. MEHTAP KARA
(Öğretim Üyesi)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ E-posta