Deutsch Pусский العربية فارسی English

Burslar (Ön Lisans ve Lisans)

TC Uyruklu Öğrencilere Yönelik Burslar

Burs Devam Koşulları

DAÜ’ye burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin bursu, İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen süreyi aşan durumlarda, öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki öğrencilerin ödedeği öğrenim ücreti ilgili öğrenciden talep edilir. Birden fazla burs ve/veya indirim hakkı kazanan öğrenciler bu hakların yalnızca birinden yararlanabilir.

DAÜ Teşvik Bursu 1

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavın’da, herhangi bir puan türünde, ilk 2000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan programlarından birine yerleştirilen öğrencilere verilir. Burs, öğrenim ücreti muafiyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklamayı, akademik yıl süresince (2017-18 akademik yılı için on ay süre ile ayda 1000TL) ÖSYM kitapçığında belirtilen miktarda cep harçlığını ve dönemlik ders kitap ödeneğini, yılda iki defa, Türkiye-KKTC gidiş-dönüş uçak biletini ve bir notebook bilgisayarı kapsar.

Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler bu madde kapsamında verilen burs hakkını kaybederler. Ancak öngörülen süreden sonraki iki dönem boyunca normal öğretim harcının %50’sini ödeyerek kayıt yapabilirler. Bursun normal süresi dışındaki her dönem tabi olacakları öğrenci harcı ise, kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı olacaktır. Öğrenciler normal eğitim süresi ve işbu iki dönemde tanınan burs haklarını da kullandıktan sonra tüm burs haklarını yitirirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci de burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise öğrenim harç bursları %50 oranına düşer ve bu madde kapsamında verilen diğer haklarını kaybederler.

DAÜ Teşvik Bursu 2

T.C. Yükseköğretim Kuruluİ’nun Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda, herhangi bir puan türünde, 2001-5000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan programlardan birine yerleştirilen öğrencilere verilen burstur.

Bu burs, öğrenim ücreti muafiyetini, Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklamayı, akademik yıl süresince (2017-18 akademik yılı için on ay süre ile ayda 750TL) ÖSYM kitapçığında belirtilen miktarda cep harçlığını ve bir notebook bilgisayarı kapsar. Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler bu madde kapsamında verilen burs hakkını kaybederler. Ancak öngörülen süreden sonraki iki dönem boyunca normal öğrenim harcının %50’sini ödeyerek kayıt yapabilirler. Bursun normal süresi dışındaki her dönem tabi olacakları öğrenci harcı ise, kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı olacaktır. Öğrenciler normal eğitim süresi ve işbu iki dönemde tanınan burs haklarını da kullandıktan sonra tüm burs haklarını yitirirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci de burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise öğrenim harç bursları %50 oranına düşer ve bu madde kapsamında verilen diğer haklarını kaybederler.

DAÜ Teşvik Bursu 3

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı sonuçlarına ve DAÜ’nün KKTC uyruklu öğrencilere yönelik düzenlediği giriş sınavına göre VYK kararıyla belirlenen burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilir. Burs yalnızca ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen öğrenim ücretinin muafiyetini kapsar. Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, bu süre dışındaki her dönem için kayıtlı oldukları programa kendileriyle aynı yılda burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretini öderler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise bursları %50 oranına düşer ve bu madde kapsamında verilen diğer haklarını kaybederler.

TC Okul Birincisi Bursu

TC liselerinden mezun olup Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir lisans programına ÖSYM tarafından yerleştirilen veya okul birincisi kontenjanı ile Üniversite’ye yerleştirilen T.C. vatandaşı okul birincilerinin öğrenim ücretlerine %50 indirim uygulanır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, bu madde kapsamında verilen burs hakkını kaybederler. Ancak öngörülen süreden sonraki iki dönemdeki bursları %25 burs orana düşer. Bursun normal süresi dışındaki her dönem tabi olacakları öğrenci harcı ise, kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı olacaktır. Öğrenciler normal eğitim süresi ve işbu iki dönemde tanınan burs haklarını da kullandıktan sonra tüm burs haklarını yitirirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci de burs hakkını yitirir.

Personel, Mezun, Kardeş ve Alie Öğrenim Ücreti İndirimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Doğu Akdeniz Üniversitesi personelinin bakmakla yükümlü oldukları çocukları veya eğitim gören kardeşler veya anne-baba ve onların bakmakla yükümlü oldukları çocuklardan oluşan aile bireylerinden,

 1. Personel çocuklarına (2012-2013 Akademik Yılı’ndan başlamak üzere, Üniversitemizde en az on beş yıl çalışmış ve emekli olmuş personel dahil), burssuz veya indirimsiz programlara kayıt yapmaları kaydı ile %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.
 2. DAÜ’de lisans veya önlisans eğitimi gören, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının çocuklarına %25 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. İlgili öğrencinin hem annesi hem de babası DAÜ mezunu olması halinde %50 indirim uygulanır.
 3. Lisans veya ön lisans programlarında eğitim alan kardeşlerden kıstaslara uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Lisansüstü programlara kayıtlı olup Üniversiteden dönemlik öğrenim ücreti üzerinden herhangi bir indirim veya katkı almayan öğrenciler, öğrenim ücretinin %10’u kadar kardeş indiriminden yararlanır.
 4. DAÜ’de görevli yabancı uyruklu personelin eğitim gören eşi ya da çocukları KKTC uyrukluların ödediği öğrenim ücretini öder.
 5. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencisi, özel öğrenci, kayıt dondurmuş veya yarı zamanlı statüdeki öğrenciler, bu madde kapsamı dışında tutulur.
 6. Bu madde kapsamında verilen indirim süresizdir.

Üstün Başarı Ödülü

Kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans ve önlisans öğrencileri, dönem not ortalamaları en az (GPA) 3.50 ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 ise, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde, takip eden dönemde kayıt yapmaları durumunda “Üstün Başarı Ödülü” almaya aday olurlar.

Her Fakülte veya Yüksekokul içerisinde yukarıda belirtilen not ortalamalarını sağlamak kaydı ile ilk ona giren öğrencilere üstün başarı ödülü verilir. Üstün başarı ödülü;

 1. İlk sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katı kadar,
 2. İkinci sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katı kadar,
 3. Üçüncü ve sonraki sırayı alan öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücret kadar ödeme yapılarak verilir.

İşbu sıralama, ikinci dönem sonu itibarı ile ilgili Fakülte veya Yüksekokul öğrencilerinin notlarının büyükten küçüğe doğru sıralanması ile elde edilir. Dönem not ortalaması (GPA) eşit olan öğrenciler bulunması halinde, genel ortalama notu (CGPA) daha yüksek olan öğrenci üst sırada yer alır.

Başarılı Sporcu Bursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Klüpleri’nden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Burs öğrenim ücretinin veya DAÜ yurtlarında barınma ücretinin tümünü veya bir kısmını kapsar. Bursun kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Sporcu Bursları Uygulama Esasları” ile düzenlenir.

Sporcu İndirimi

ÖSYM tarafından yerleştirilen, herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya spor yaptığı dalda en üst ligde lisanslı olarak spor yapan öğrencilerin öğrenim ücretlerine %20 indirim yapılır. Verilen bu indirimin İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrencilerin indirimi kesilir. Normal süre dışındaki her yıl kayıtlı oldukları programa kendileri ile aynı yılda burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretini öderler.

Meslek Gruplarına Öğrenim Ücreti İndirimi

 1. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir lisans programına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve eğitim alanında görev alan (emekliler dahil) öğretmen veya öğretim elemanlarının çocuklarının öğrenim ücretlerine %20 indirim uygulanır.
 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki programlara veya Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve sağlık alanında çalışan ailelerin çocuklarının öğrenim ücretlerine %20 indirim uygulanır.

Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrencilerin indirimi kesilir. Normal süre dışındaki her yıl kayıtlı oldukları programa kendileri ile aynı yılda burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretini öderler.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının, Eşlerinin ve Çocuklarının Öğrenim Ücretleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yerleştirilen veya Özel Yetenek Sınavı ile yerleştirilen veya kayıt hakkı kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, (emekliler dahil), eşlerinin ve çocuklarının öğrenim ücretinde % 20 indirim yapılır.

TC Yurtkur Kredi ve Bursu

YURTKUR tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim görecek öğrencilere burs verilmektedir. Bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin YURTKUR’a başvurması gerekmektedir.

Yatay Geçiş Bursu

Vakıf, özel veya devlet üniversitelerinden üniversitemize yatay geçiş ile yerleştirilen TC uyruklu öğrencilere uygulanacak burslardır. Üniversitemize yatay geçiş ile kayıt yapacak olan TC uyruklu öğrencilere Rektörlüğün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayladığı alanlara ve oranlara göre verilen burstur. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrencilerin bursu sonraki iki dönemde yarıya düşürülür ve öğrenim harçları normal süre dışındaki her dönem kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim ücreti üzerinden hesaplanır. Öğrenciler normal eğitim süresi ve işbu iki dönemde tanınan burs haklarını da kullandıktan sonra tüm burs haklarını yitirirler. %25 oranla burs alan öğrenciler ise yerleştirildiği programın normal eğitim süresini aşmaları halinde tüm burs haklarını yitirirler ve öğrenim harçları normal süre dışındaki her dönem kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim ücreti üzerinden hesaplanır.

Lisansüstü Öğrenim Bursu

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından önerilen ve Rektörlük tarafından onaylanan programlara önerilen sayıdaki öğrenciye güz ve bahar dönemleri için verilecek %100 ve %50 lisansüstü bursudur. Lisansüstü Öğrenim Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne yaparlar. Bursa başvuru ölçütlerini Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü belirler. Burs başvuruları Akademik birimlerce değerlendirilir. 100% burs almaya hak kazanan öğrenciler Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin (5)’inci fıkrası uyarınca E Kategorisi araştırma görevlisi olarak görevlendirilirler. Bu öğrencilerin akademik birimlerde veya ihtiyaç halinde idari birimlerde haftada beş saat görev yapması beklenir.

Her akademik yıl için Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yürütülmekte olan lisansüstü burs süreleri;

 1. Lisansüstü öğrenim bursunun süresi yüksek lisans programları için dört dönem, doktora programları için on dönemdir. Öngörülen sürede mezun olamayan ve uzatma hakkı alan öğrencilerin bursu sonraki iki dönemde yarıya düşürülür ve öğrenim harçları normal süre dışındaki her dönem kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim ücreti üzerinden hesaplanır. Öğrencinin yarı zamanlı veya tam zamanlı kayıt olması burs süresini etkilemez. Kayıt dondurma dönemleri burs kapsamı dışında olup kayıt dondurma ücreti öğrenci tarafından ödenir.
 2. Yüksek lisans veya doktora programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programı veya İngilizce destek programı izlenmesi durumunda bu programlarda geçirilen dönemler bir yılı aşmamak koşuluyla normal burs süresine ilave edilir.
 3. Program değişikliği yapan öğrencilerin bursları seminer, proje, tez çalışmaları ve doktora yeterlik sınavı sonucu dahil olmak üzere başarısız dersleri olmaması ve Genel Not Ortalaması (CGPA) 3.00 veya 4.00 üzerinde olması koşuluyla devam eder. Program değişikliğinden dolayı öğrenim süresinin uzaması burs süresini uzatmaz.
 4. Normal burs süresi içinde NI (Not Ortalamasını Etkilemeyen) statüsünde alınan dersler burs kapsamı içindedir.
 5. Burslu statüden vazgeçen bir öğrenci Üniversiteye yeniden kaydolup yeniden burs başvurusunda bulunmadığı sürece burslu statüye geri dönemez.
 6. KKTC kamu çalışanlarına ve Üniversitemiz ile iş birliği protokolü imzalayan KKTC’deki kurum çalışanlarına lisansüstü programlarda ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %20 oranında indirim uygulanır.

TC Gazi Çocuklarının Öğrenim Ücreti

Doğu Akdeniz Üniversitesine kayıt hakkı kazanan, 1974 Barış Harekatı’nda görev yapmış olan ve Gazilik Beratına sahip olanların çocuklarının öğrenim ücretleri, KKTC uyruklu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti kadardır. İndirimin süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngürülen sürede mezun olamayan öğrencilerin indirimi durdurulur ve bu süre dışındaki her dönem için kayıtlı oldukları programa kendileriyle aynı yılda burssuz/indirimsiz olarak yerleştirilen TC uyruklu öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretini öderler.

KKTC’de Görevli TC Devlet Memuru Çocuklarının Öğrenim Ücretleri

T.C. Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Devlet’te kamu hizmetlerinde ve KİT’lerde çalışmak üzere T.C. Hükümeti veya T.C. Kamu Kuruluşları tarafından geçici görevli olarak görevlendirilen, T.C. uyruklu personelin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kabul edilen veya öğrenim gören çocuklarının öğrenim ücretleri KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti kadardır.

Tercih Bursları – ÖSYM Bursları

Tercih Bursları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre ÖSYM Kılavuzunda belirtilen bölümlere verilen burstur.

ÖSYM Bursları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre ÖSYM Kılavuzunda belirtilen bölümlere, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yerleştirilen Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu öğrencilere verilen burstur. Burs; lisans veya ön lisans programı için öğrenim ücreti muafiyetini ve gerektiği takdirde İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir yıllık eğitimi kapsamaktadır.

ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk 150,000, Tıp 40,000, Mimarlık 200,000, Mühendislik bölümlerinin tümünde ve Öğretmenlik Programlarında 240,000 başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır.

Tercih Bursları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen programlara tercih bursu verilecektir.

Eğitim Dili: Türkçe olarak belirtilmemiş programların eğitim dili İngilizcedir.

Burslar (KKTC Uyruklu)

Giriş Sınavı Bursu

DAÜ Giriş ve Burs sınavı sonucunda, Tıp programı hariç, herhangi bir programa yerleşen ve aşağıda belirtilen koşulları sağlayan bir adaya % 100, iki adaya % 50 ve dört adaya % 25 olmak üzere başarı sıralarına göre en fazla 7 adaya burs verilir. Bu burs sadece öğrenim ücretini kapsar.

Tıp programı hariç diğer programlara yerleşen adaylar sıralandıktan sonra;

 • %100 burs hakkı 500.00 ve üzerinde puan alan bir adaya;
 • %50 burs hakkı 400.00 ve üzerinde puan alan iki adaya;
 • %25 burs hakkı 300.00 ve üzerinde puan alan dört adaya verilir.

KKTC Lise Birincisi Bursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir programına kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul mezuniyet derecesi pekiyi olan lise birincilerinin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretine %50 burs uygulanır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, bu madde kapsamında verilen burs hakkını kaybederler. Ancak öngörülen süreden sonraki iki dönemdeki bursları %25 burs orana düşer. Bursun normal süresi dışındaki her dönem tabi olacakları öğrenci harcı ise, kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı olacaktır. Öğrenciler normal eğitim süresi işbu iki dönemde tanınan burs haklarını da kullandıktan sonra tüm burs haklarını yitirirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci de burs hakkını yitirir.

GCE A/AS Level Sonuçları ile Verilecek Burs

GCE A/AS Level sonuçları ile üniversiteye başvuruda bulunacak KKTC uyruklu öğrencilere Tıp programı dışında diğer programlarda belirlenen kontenjanlar doğrultusunda başarı kriterleri uyarınca;

 • 400 puan ve üzerine % 100,
 • 350-399 puan aralığında % 50 ve
 • 300-349 puan aralığında ise % 25 burs verilecektir.

Yüksek Şeref Bursu

Kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans ve önlisans öğrencileri, dönem not ortalamaları en az (GPA) 3.50 ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 ise, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde, takip eden dönem için “Yüksek Şeref Bursu” alırlar.

Fakülte/Yüksekokul öğrencilerinin dönem not ortalamaları büyükten küçüğe göre dizildikten sonra dönem not ortalaması

 1. İlk sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katı kadar,

 2. İkinci sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katı kadar,

 3. Üçüncü ve sonraki sırayı alan öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücret kadar ödeme yapılarak verilir.

Burs, dönemlik öğrenim ücretini peşin yatıranlara iade şeklinde; taksitli yatıranlara ise taksitlerine mahsup edilmek suretiyle ödenir.

Başarılı Sporcu Bursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Kulüplerinden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Burs öğrenim ücretinin ve/veya DAÜ yurtlarında barınma ücretinin tümünü veya bir kısmını kapsar. Bursun kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan ‘Doğu Akdeniz Üniversitesi Sporcu Bursları Uygulama Esasları’ ile düzenlenir.

Engelli Öğrenci Bursu (KKTC)

Üniversite Yönetim Kurulu’nun (ÜYK) önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) onayı ile her yıl için belirlenecek sayı doğrultusunda KKTC uyruklu olup, %40 ve üzeri derecede engelli olan veya geçimini sağlamakla yükümlü anne veya babası %40 ve üzeri derecede engelli olan, anne ve babasının olmaması durumunda velisi %40 ve üzeri derecede engelli olan kişilere, engelini ilgili kurum tarafından belgelenmiş olması ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla, öğrenim ücreti bursu verilir. Burs süresizdir.

Personel, Mezun, Kardeş ve Aile Öğrenim Ücreti İndirimi (KKTC)

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Doğu Akdeniz Üniversitesi personelinin bakmakla yükümlü oldukları çocukları veya eğitim gören kardeşler veya anne-baba ve onların bakmakla yükümlü oldukları çocuklardan oluşan aile bireylerinden,

 1. Personel çocuklarına (2012-2013 Akademik Yılı’ndan başlamak üzere, Üniversitemizde en az on beş yıl çalışmış ve emekli olmuş personel dahil), burssuz veya indirimsiz programlara kayıt yapmaları kaydı ile %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.
 2. DAÜ’de lisans veya önlisans eğitimi gören, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının çocuklarına %25 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. İlgili öğrencinin hem annesi hem de babası DAÜ mezunu olması halinde %50 indirim uygulanır.
 3. Lisans veya ön lisans programlarında eğitim alan kardeşlerden kıstaslara uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Lisansüstü programlara kayıtlı olup Üniversiteden dönemlik öğrenim ücreti üzerinden herhangi bir indirim veya katkı almayan öğrenciler, öğrenim ücretinin %10’u kadar kardeş indiriminden yararlanır.
 4. DAÜ’de görevli yabancı uyruklu personelin eğitim gören eşi ya da çocukları KKTC uyrukluların ödediği öğrenim ücretini öder.
 5. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencisi, özel öğrenci, kayıt dondurmuş veya yarı zamanlı statüdeki öğrenciler, bu madde kapsamı dışında tutulur.
 6. Bu madde kapsamında verilen indirim süresizdir.

Şehit veya Malül Gazi Çocuğu Bursu (KKTC)

Şehit veya Malül Gazi kabul edilenlerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuma hakkı kazanan çocuklarına öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Söz konusu burs süresizdir.

Yabancı uyruklu öğrenciler Prospective Students sayfamızdan bilgi alabilirler.