Mimarlık Fakültesi

1991 yılında Mühendislik Fakültesi altında Mimarlık Bölümü olarak eğitim vermeye başlayan Mimarlık Fakültesi 1997’de Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile Fakülte’ye dönüştürülmüştür. Bugün Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri, yüksek lisans programları (Mimarlık Bölümü: 2 yıllık M.S. in Architecture; 1 yıllık-tezsiz- M.Arch. in Architecture; 2 Yıllık M.S. in Urban Design; İç Mimarlık: 2 yıllık M.S. in Interior Architecture; 1 yıllık -tezsiz- M.Int.Arch) ve Mimarlık Doktora Programı ile hizmet vermektedir. Mimarlık Fakültesinde toplam 1116 öğrenci öğrenim görmektedir; Mimarlık Bölümü’nde 584 lisans, 188 lisansüstü öğrenci, İç Mimarlık Bölümünde ise 314 lisans ve 30 lisansüstü öğrenci bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi 2013 itibarı ile 2370 (1670 Mimarlık Bölümü, 659 İç Mimarlık Bölümü ve 41 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü) mezun vermiştir. Fakülte, eğitime 32 tam zamanlı öğretim üyesi (7 profesör, 9 doçent, 15 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi), 26 yarı-zamanlı öğretim elemanı ve 43 araştırma görevlisi ile devam etmektedir.

Mimarlık Bölümü, MIAK: Türkiye Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu’ndan 6 yıllık (3. yılda ziyaret edilmek üzere) akreditasyon almıştır. Fakülte ENHR (Avrupa Konut Araştırmaları Ağı), EAAE (Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği) and IFI (Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu) üyesidir. Mimarlık Fakültesinin misyonu, uluslararası standartlara uygun olarak seçkin bir müfredat geliştirmek ve değişik öğrenci gruplarına disiplinlerarası bir tasarım eğitimi fırsatı sunmak; geleceğin mimarlarını ve tasarımcılarını, yenilikçi, yaratıcı, kültür ve çevreye duyarlı; yüksek derecede eleştirel düşünce yeteneği olan ve mimarlıkta diğer tasarım dallarında kullanılmakta olan güncel teknolojileri bilen; aynı zamanda başka disiplinlinlerle işbirliği yapabilen meslek insanları olarak yetiştirmektir. DAÜ Mimarlık Fakültesi vizyonu ise, uluslararası akredite programları ile tasarım eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde lider olmak ve seçkin akademik altyapı ve destekleyici olanaklarla, öğrencilerin kendilerini yönlendirmeleri ve yaratıcı ve verimli bir kariyer elde etme yolunda gerekli olan bilgi ve beceri elde etmelerini sağlamaktır. Kalitenin yükseltilmesi, motivasyonun, paylaşımın ve çeşitliliğin artması ile etik değerlerin yükseltilmesi Fakülte’nin gelecekteki hedefleri arasındadır.

Yönetim

Dekan:
Prof. Dr. ŞEBNEM HOŞKARA

Dekan Yardımcısı:
Doç. Dr. MUKADDES FASLI
Doç. Dr. ÖZLEM OLGAÇ TÜRKER

Rakamlarla Fakültemiz

Açılış Yılı 1997
Bölüm Sayısı 2
Öğrenci Sayısı 1289
Mezun Sayısı 2399
Akademik Personel Sayısı
Tam Zamanlı 33
Yarı Zamanlı 29
Program Sayısı
Lisans 4
Yüksek Lisans 5
Doktora 1

Mimarlık Fakültesi bütüncül ve uluslararası bir eğitim vermekte ve yerel değerler ile gerçek hayat problemlerini ön plana çıkartmaktadır. Mimarlık Fakültesi eğitim programları dışında pek çok akademik etkinlik de düzenlemektedir. 2010 yılından bugüne her yıl düzenlenen Uluslararası Tasarım Haftası bunlardan bir tanesidir. Görsel eğitim ön planda olduğu için bol miktarda teknik gezi yapılmasına önem verilmektedir. Üniversite bünyesinde yer alan Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kent-AG) ile Fakülte bünyesinde yer alan Tasarım Araştırma Merkezi (TASAR) ve Konut Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (KEDA-M) hem akademik personelin hem de öğrencilerin yararlanacağı imkanlar sağlamaktadır. Fakülte bünyesinde fotoğraf, maket, bilgisayar, seramik, yapı ve malzeme laboratuvarları ve işlikleri bulunmaktadır. Fakülte genelinde kablosuz internet erişimi olan donanımlı tasarım stüdyoları öğrencilere en iyi imkanları sunmaktadır.

Mimarlık Fakültesinde hem bireysel hem de grup halinde araştırmalar teşvik edilmektedir. Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Birimi akademik personelin ve öğrencilerin gerçekten inşaa edilecek mimari ve iç mimari projeler tasarlamasına olanak sunmaktadır. Bu sayede topluma servis verilebilmekte ve öğrencilerin sosyal sorumluluğunu geliştirmek mümkün olmaktadır.

Akreditasyonlar

MİAK: Mimarlık Akreditasyon Kurulu
DAÜ Mimarlık Bölümü MİAK akreditasyonuna sahiptir.
http://www.miak.org

AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
DAÜ İç Mimarlık Bölümü AQAS akreditasyonuna sahiptir.
http://www.aqas.de

Uluslararası Üyelikler

EAAE: European Association for Architectural Education
DAÜ Mimarlık Fakültesi EAAE üyesidir.
http://www.eaae.be

ENHR: European Network for Housing Research
DAÜ Mimarlık Fakültesi ENHR üyesidir.
http://www.enhr.net

IFI: International Federation of Interior Architects/Designers
DAÜ İç Mimarlık Bölümü IFI üyesidir.
http://www.ifiworld.org

Programlar

Türkçe olarak belirtilmemiş tüm programların eğitim dili ingilizcedir.

* ile işaretlenmiş programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir.

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)Akademik Birim
Mimarlık LisansLisans / B.Arch.4 Mimarlık
İç Mimarlık (Türkçe)Lisans / B.Intarch.4 İç Mimarlık
İç MimarlıkLisans / B.Int.Arch.4 İç Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı *Lisans / B.I.D.4 Mimarlık
Mimarlık (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.Arch.1 - 2 Mimarlık
İç Mimarlık (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.Int.Arc.1 - 2 İç Mimarlık
Kentsel Tasarım (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Mimarlık
İç Mimarlık (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 İç Mimarlık
Mimarlık (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Mimarlık
MimarlıkDoktora / Ph.D.2 - 5 Mimarlık
Kentsel Tasarım (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.U.D.1 - 2 Mimarlık

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1346
Faks: +90 392 630 2365
E-posta: faculty.arch@emu.edu.tr
Web: http://farc.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Prof. Dr. HIFSİYE PULHAN Rektör Yardımcısı MİMARLIK BÖLÜMÜ 1325 hifsiye.pulhan@emu.edu.tr
Prof. Dr. KOKAN GRCHEV Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2574 kokan.grchev@emu.edu.tr
Prof. Dr. NACİYE DORATLI Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2241 naciye.doratli@emu.edu.tr
Prof. Dr. ÖZGÜR DİNÇYÜREK Bölüm Başkanı MİMARLIK BÖLÜMÜ 1282 ozgur.dincyurek@emu.edu.tr
Prof. Dr. ŞEBNEM HOŞKARA Dekan MİMARLIK BÖLÜMÜ 1345
1346
sebnem.hoskara@emu.edu.tr
Prof. Dr. UĞUR DAĞLI Bölüm Başkanı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2227 ugur.dagli@emu.edu.tr
Prof. Dr. YONCA HÜROL Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2047 yonca.al@emu.edu.tr
Doç. Dr. AYŞE BANU TEVFİKLER Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 1156 banu.tevfikler@emu.edu.tr
Doç. Dr. BESER OKTAY VEHBİ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2232 beser.oktay@emu.edu.tr
Doç. Dr. EGE ULUCA TÜMER Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2580 ege.ulucatumer@emu.edu.tr
Doç. Dr. KAĞAN GÜNÇE Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2576 kagan.gunce@emu.edu.tr
Doç. Dr. MAYA ZDRAVKOVA NANITCHKOVA ÖZTÜRK Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ maya.ozturk@emu.edu.tr
Doç. Dr. MUKADDES FASLI Dekan Yardımcısı MİMARLIK BÖLÜMÜ 1148 mukaddes.fasli@emu.edu.tr
Doç. Dr. NETİCE YILDIZ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2238 netice.yildiz@emu.edu.tr
Doç. Dr. NİL PAŞAOĞLULARI ŞAHİN Bölüm Başkan Yardımcısı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2041 nil.pasaogullari@emu.edu.tr
Doç. Dr. ÖZLEM OLGAÇ TÜRKER Dekan Yardımcısı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2252 ozlem.olgac@emu.edu.tr
Doç. Dr. RAFOONEH MOKHTAR SHAHI SANI Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2580 r.mokhtarshahi@emu.edu.tr
Doç. Dr. RESMİYE ALPAR Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2266
2236
resmiye.alpar@emu.edu.tr
Doç. Dr. SADİYE MÜJDEM VURAL Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2039 mujdem.vural@emu.edu.tr
Doç. Dr. TÜRKAN URAZ Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2578 turkan.uraz@emu.edu.tr
Doç. Dr. ZEHRA ÖNGÜL Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2040
zehra.ongul@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ASU TOZAN Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2225 asu.tozan@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. BADIOSSADAT HASSANPOUR Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2224 badiossadat.hassan@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. CEREN BOĞAÇ Bölüm Başkan Yardımcısı MİMARLIK BÖLÜMÜ 2038 ceren.bogac@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. ERCAN HOŞKARA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2226 ercan.hoskara@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. GUİTA FARİVARSADRİ Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 1139 guita.farivar@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HACER BAŞARIR Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2242 hacer.basarir@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HALİL ZAFER ALİBABA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1142 halil.alibaba@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. HARUN SEVİNÇ Rektorluk Kordınatoru MİMARLIK BÖLÜMÜ 2234 harun.sevinc@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. KAMİL GÜLEY Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2229 kamil.guley@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MÜNEVVER ÖZGÜR ÖZERSAY Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2236 munevver.ozersay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA MESUT ÇELİK Öğretim Üyesi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ mesut.celik@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NAZİFE ÖZAY Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2575 nazife.ozay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. NEVTER ZAFER CÖMERT Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2701 nevter.zafer@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. PINAR ULUÇAY Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2237 pinar.ulucay@emu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. POLAT HANÇER Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2223 polat.hancer@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CAVİDE ATUKALP * Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ cavide.atukalp@emu.edu.tr
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Görevi Bölüm Tel Eposta
Dr. MÜGE RIZA Öğretim Üyesi MİMARLIK BÖLÜMÜ muge.riza@emu.edu.tr
Öğr. Gör. AHENK YILGIN DAMGACI Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2574 ahenk.yilgin@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALİ SARIYEL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ ali.sariyel@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ALİ TANRIKUL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2711 ali.tanrikul@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ANTON DRAGAN MASLİC Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2484 anton.maslic@emu.edu.tr
Öğr. Gör. BAHAR ULUÇAY Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1430 bahar.ulucay@emu.edu.tr
Öğr. Gör. BURAK TÜRSOY Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1245 burak.tursoy@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CEM KARA Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ cem.kara@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CENK ATUN Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ cenk.atun@emu.edu.tr
Öğr. Gör. CEREN KÜRÜM Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ ceren.kurum@emu.edu.tr
Öğr. Gör. DEFNE FERİDUN KARA Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 1241 defne.feridun@emu.edu.tr
Öğr. Gör. EMRE AKBİL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ emre.akbil@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ERDAŞ KURUÇ Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2720 erdas.kuruc@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ESRA CAN AKBİL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2224 esra.can@emu.edu.tr
Öğr. Gör. GAYE ŞENYAŞA Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ gaye.senyasa@emu.edu.tr
Öğr. Gör. HALİDE EROĞUL Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ halide.erogul@emu.edu.tr
Öğr. Gör. KEMAL KASAPOĞLU Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ kemal.kasapoglu@emu.edu.tr
Öğr. Gör. LEYLA ÇINAR ALGÜL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2585 leyla.cinar@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MAKBULE OKTAY Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ makbule.oktay@emu.edu.tr
Öğr. Gör. MUSTAFA DİNSEV Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2577 mustafa.dinsev@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ONUR OLGUNER Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ onur.olguner@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ÖZNEM ŞAHALİ Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ oznem.sahali@emu.edu.tr
Öğr. Gör. PEMBE BİRİNCİ Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ pembe.birinci@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SERHAT SELIŞIK Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2714 serhat.selisik@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SERTAÇ İLTER Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ sertac.ilter@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SEVİL AYDINLIK Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ sevil.aydinlik@emu.edu.tr
Öğr. Gör. SEYİT ERMİYAGİL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2231 seyit.ermiyagil@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ŞİFA ARI DEMİRCİOĞLU Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2231 sifa.ari@emu.edu.tr
Öğr. Gör. TURUĞSAN ARSLANKELLE Öğretim Görevlisi MİMARLIK BÖLÜMÜ 2711 turugsan.arslankelle@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEHRA BABUTSALI Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ zehra.babutsali@emu.edu.tr
Öğr. Gör. ZEREF BİRSEL Öğretim Görevlisi İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ zeref.birsel@emu.edu.tr
Okutman BELGİN SAKALLI Öğretim Elemanı İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ belgin.sakalli@emu.edu.tr
Okutman MEHMET SİNAN Öğretim Elemanı MİMARLIK BÖLÜMÜ mehmet.sinan@emu.edu.tr
Okutman SÜLEYMAN VEHBİ Öğretim Elemanı MİMARLIK BÖLÜMÜ suleyman.vehbi@emu.edu.tr
Okutman ZAFER CAFER VOLKAN Öğretim Elemanı MİMARLIK BÖLÜMÜ cafer.volkan@emu.edu.tr
 
SADECE site ile ilgili teknik sorunları bildirmek için kullanınız. En fazla 50 kelime.